Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz Wójt Gminy Inowłódz (woj. łódzkie) pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego byli organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn.: "ŻYCIE CODZIENNE W POLSCE W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA", która odbyła się w dniu 11 października 2014 r. na Zamku Kazimierzowskim w Inowłodzu. Współorganizatorami byli: Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku i Starostwo Powiatu Tomaszów Mazowiecki. W czasie konferencji królewski Inowłódz został uhonorowany Medalem Króla Kazimierza Wielkiego.                                                                                                                   |Więcej| Fotogaleria|

Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego uprzejmie informuje, że w dniu 12 września 2014 r.
w Klubie Garnizonowym 6. Brygady Powietrznodesantowej w Krakowie odbędzie się zebranie władz statutowych Stowarzyszenia (Rady, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Kolegium Redakcyjnego "Zapisek Kazimierzowskich"). Zaproszenia z programem dotrą drogą pocztową.

Władze samorządowe Gminy Lelów, woj. śląskie, członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, zapraszają
na XII Święto Ciulimu-Czulentu, które odbędzie się w dniach 22-24 sierpnia 2014 r.

|Więcej

 

 

MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO DLA SZYDŁOWA, WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIE.
Wręczony podczas XVI Międzynarodowego Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego w dniu 27 lipca 2014 r.

|Więcej

 

 

 

MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO DLA KRUSZWICY, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE.
Wręczony podczas "Kujawskich Nowalijek" w dniu 13 lipca 2014 r.

 

|Więcej|

 

 

ZŁOTY MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO DLA 1. POMORSKIEJ BRYGADY LOGISTYCZNEJ
IM. KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE.
Wręczony podczas jubileuszu 10-lecia jej powstania w dniu 27 czerwca 2014 r.

|Więcej|

 

Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz Prezydent Miasta Przemyśla zorganizowali dla członków SKKW VIII Walne Zebranie Sprawozdawcze SKKW, które odbyło się w dn. 22 czerwca 2014 r. na Zamku Kazimierzowskiego w Przemyślu. Zebranie połączone było ze Świętem Zamku Kazimierzowskiego oraz uhonorowaniem Przemyśla Medalem Króla Kazimierza Wielkiego.                                                                                                               |Program|  |Więcej|  |Fotogaleria|

W dniu 14 maja 2014 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu odbył się dla uczniów szkół specjalnych z regionu kujawsko-pomorskiego IV Regionalny Konkurs Historyczny „W czasach Króla Kazimierza Wielkiego – Wśród Żaków”. Konkurs nawiązywał do 650. rocznicy powstania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współorganizatorami konkursu było SKKW, które reprezentowali Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW i dr Adam Wróbel.

 |Więcej|


Protokół z elektronicznych konsultacji Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, mającego rangę posiedzenia Zarządu SKKW w dniu 12 maja 2014 r.

 |Więcej|

W dniu 1 maja 2014 r., w kolejną 704. rocznicę urodzin Kazimierza Wielkiego w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie), mieście gdzie urodził się król, zorganizowany był Jarmark Kazimierzowski. Jarmark zainaugurowany został historycznym korowodem z udziałem Bractwa Kurkowego, dzieci z przedszkola, uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły rolniczej, nauczycieli, urzędników i pracowników. Pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego złożono królowi urodzinową wiązankę kwiatów.

 |Więcej|

 

 

MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO DLA BYDGOSZCZY, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE.
Wręczony podczas uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 23 kwietnia 2014 r.

 |Więcej|

W dn. 9 IV 2014 r. odbył się w Bydgoszczy finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach, którego jednym ze sponsorów było Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego. W jego podsumowaniu udział wzięli: Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW, prof. Jacek Maciejewski – przewodniczący Rady SKKW. Laureatkami zostały: I m. Paula Mroczkowska (I LO w Brodnicy), II m. Anna Kowalewska (LO w Czersku), III m. Emilia Kamińska (I LO w Puławach). Najmłodsza finalistka - Zuzanna Matuszak (ZSO Śrem) otrzymała nagrodę Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

 |Więcej|

 

W dniu 30 kwietnia 2014 r. w 704. rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Członkowie Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z Będzina wraz ze Stowarzyszeniem Ratujmy Kościół na Górce zorganizowali rocznicowe obchody związane z upamiętnieniem narodzin ostatniego Piasta na polskim tronie.

 

|Zaproszenie| |Więcej| |Fotogaleria|


Ukazał się koleiny 11. numer "Zapisków Kazimierzowskich", który nieodpłatnie dotrze wyłącznie do członków Stowarzyszenia oraz autorów tekstów. W przypadku reflektowania na powyższy periodyk innych osób lub podmiotów prosimy o przesłanie stosownego:
Zamówienia. Publikacja w wersji pdf znajduje się na naszej stronie www: Zpiski_11/2012. Nakład będzie dystrybuowany do wyczerpania zapasów. Cena 1 egz. wraz z przesyłką wynosi 25 zł.


Społeczność IV LO im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, w dniach 16-18 czerwca 2014 r. będzie organizatorem
I ZLOTU SZKÓŁ IMIENIEM KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
.

Zaproszenia ze szczegółami pobytu w Bydgoszczy otrzymają zainteresowani w odpowiednim terminie.

                                                                                                                                                                        |Więcej|

 


ZŁOTY MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO DLA KOWALA, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE.

Wręczony podczas Gali Miejskiej w dniu 28 grudnia 2013 r.

                                                                                                                                                                                       |Więcej|

 


MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO DLA KORONOWA, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE.
Wręczony podczas uroczystej Sesji Rady Miasta w dniu 18 grudnia 2013 r.

                                                                                                                                      

   |Więcej|


Zarząd SKKW informuje, że nasza plastyczka Anna Marcinkowska z Kowala, wraz z Biblioteką Miejską im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku byli organizatorami wystawy z udziałem jej córki - Justyny pn. "Zakamarki - słowem i kreską pisane". Wernisaż odbył się w dniu 7 listopada 2013 r. w siedzibie biblioteki we Włocławku przy ul. Warszawskiej 11/13.
                                                                                                       

  |Fotogaleria|

W 2014 r. obchodzić będziemy 650. rocznicę Zjazdu Królów w Krakowie, zwaną popularnie Ucztą u Wierzynka. Jego inspiratorem był król Kazimierz Wielki. Wśród kilku przedsięwzięć związanych z tą rocznicą Zarząd SKKW proponuje zamówienie Kalendarza z zegarem na 2014 r. z symbolami związanymi z tym jubileuszem. Z puli zamówionych egzemplarzy przez Stowarzyszenie nieodpłatnie Kalendarze otrzymają podmioty zbiorowe, wyróżniający się członkowie władz oraz inni zasłużeni działacze naszego Stowarzyszenia.         

                 

|Wizualizacja  

655. rocznica nadania Będzinowi praw miejskich i 680. rocznica koronacji Kazimierza Wielkiego stały się podstawą do zorganizowania 25 września 2013 r. w Będzinie konferencji Będzin Kazimierza Wielkiego. 655-lecie lokacji miasta. Konferencję przygotowały Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce i Fundacja Brama Cukermana.|Relacja| |Fotogaleria|


Ukazał się drukiem koleiny 10. numer "Zapisków Kazimierzowskich", który nieodpłatnie dotrze wyłącznie do członków Stowarzyszenia oraz autorów tekstów. W przypadku reflektowania na powyższy periodyk innych osób lub podmiotów prosimy o przesłanie stosownego:
Zamówienia. Publikacja w wersji pdf znajduje się na naszej stronie www: Zpiski_10/2012. Nakład będzie dystrybuowany do wyczerpania zapasów. Cena 1 egz. wraz z przesyłką wynosi 25 zł.

Upłynęło już pięć lat od chwili powołania Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Był to okres, który zapisze się w naszej wspólnej działalności wieloma zrealizowanymi przedsięwzięciami. Ich zapoczątkowanie miało miejsce w katedrze na Wawelu oraz uczczeniem jubileuszu 700-lecia urodzin króla Kazimierza Wielkiego. Jak pokazał czas, Stowarzyszenie stało się platformą współpracy jednostek samorządowych, osób i instytucji nauki, oświaty i kultury, które wspólnie upowszechniają ideę umocnienia państwa polskiego oraz dorobek ostatniego Piasta na tronie polskim.                                |Więcej|

W dniach 17-18 września 2013 r., pod patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego, w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbył sie I Kongres Towarzystw Naukowych. Jego organizatorem byli: Polska Akademia Nauk - Rada Towarzystw Naukowych, Polska Akademia Umiejętności, Towarzystwo Naukowe Warszawskie i Towarzystwo Naukowe Płockie. W trakcie obrad głos zabrali: prof. dr hab. Jerzy Wyrozumski - członek honorowy SKKW i prof. Stanisław Kunikowski - członek SKKW, który także przewodniczył jednej z sesji problemowych. W Kongresie udział wziął dr Zdzisław J. Zasada - sekretarz generalny SKKW.                                                                                                       |Fotogaleria|
W ramach Europejskich Obchodów Dziedzictwa, w dniu 14 września 2013 r. w Wiślicy, woj. świętokrzyskie, na zaproszenie dyrekcji Muzeum Regionalnego w Wiślicy oraz Stowarzyszenia "Królewska Wiślica" odbyła się sesja popularno-naukowa poświęcona archeologii oraz perspektyw zabudowy architektonicznej Wiślicy. W uroczystości wzięli udział dr Zdzisław J. Zasada - sekretarz generalny SKKW i Jan Klamczyński - wiceprezes SKKW.
                                                                                                                        
|Program| |Fotogaleria|


Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, ze względu na małą liczbę drużyn zgłoszonych do turnieju
"Dzielni rycerze - Sprawni jak żołnierze" zmuszony jest tegoroczną imprezę odwołać. Zapraszamy do uczestnictwa na wiosnę 2014 roku.
                                                                                                                                             |Regulamin|

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Towarzystwo Przyjaciół Będzina, Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce, Fundacja Brama Cukermana - zapraszają na konferencję BĘDZIN KAZIMIERZA WIELKIEGO. 655-LECIE LOKACJI MIASTA w ramach 655. ROCZNICY NADANIA BĘDZINOWI PRAW MIEJSKICH, 680. ROCZNICY KORONACJI KAZIMIERZA III WIELKIEGO, 18 września 2013 roku (środa), godz. 16.30 Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna Będzin, ul. Piłsudskiego 39.


Na zaproszenie Burmistrza Sandomierza - Jerzego Borowskiego w dniu 24 sierpnia 2013 r. w urokliwej starówce  sandomierskiej odbyło się VII Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

                                                                                                                                       
|Relacja| |Fotogaleria|

 

Władze Urzędu Gminy w Szydłowie (woj. świętokrzyskie) – członek naszego Stowarzyszenia – były organizatorami XV MIĘDZYNARODOWEGO TURNIEJU RYCERSKIEGO O MIECZ KRÓL KAZIMIERZA WIELKIEGO, który odbył się w dniu 28 lipca 2013 r. Główna nagrodą w turnieju był miecz, którego fundatorem jest Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego.
                                                                                                         
|Program| |Więcej|

W dniu 15 czerwca 2013 r., prawie po 360 latach, Zamek Kazimierza Wielkiego w Inowłodzu znów zabłysnął w pełnej dostojności i otworzył swoje podwoje dla wszystkich. Zamek to kolejny wspaniały klejnot dla Inowłodza oraz dla całego regionu. Obok kościółka św. Idziego, to doskonałe świadectwo dawnych wydarzeń. Od 2007 r. ruiny zamku zostały objęte planami odbudowy oraz rekonstrukcji. Projekt realizowany był ze wsparciem finansowym Unii Europejskiej. Zrekonstruowany zamek stanowi siedzibę dla inowłodzkich instytucji gminnych jak dom kultury, biblioteka, punkt informacji turystycznej oraz Muzeum Ziemi Inowłodzkiej.                 

                                                                                                                                    |Fotogaleria|

Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego powołał Kapitułę Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego. Jej zadaniem jest rozpatrywanie wniosków o nadanie:1. Medalu Króla Kazimierza Wielkiego, 2. „Godności Honorowego Członka Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego” oraz wnioskowanie o nadanie członkom SKKW odznaczeń państwowych. Podczas pierwszego posiedzenia członków Kapituły w Będzinie, w dniu 12 maja 2013 r., na przewodniczącego Kapituły wybrano prof. dr hab. Antoniego Barciaka z Katowic (woj. śląskie), wiceprzewodniczącą została dr Małgorzata Monika Palka z Krakowa (woj. małopolskie), sekretarzem mgr Irena Majda z Olkusza (woj. małopolskie) oraz członkami mgr Sławomir Brodziński z Będzina (woj. śląskie) i mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak z Żarnowca (woj. śląskie).
                                                                                          
|Regulamin Kapituły| |Powołanie Kapituły| |Wzór medalu|

W dniu 14 maja 2013 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) odbył się dla uczniów szkół specjalnych z regionu III Wojewódzki Konkurs Historyczny „W czasach Króla Kazimierza Wielkiego – Uczta i Bal na zamku”. Konkurs przypominał naszego największego polskiego władcę Kazimierza Wielkiego i jego czasy w roku, w którym obchodzimy 680 rocznicę koronacji króla Kazimierza Wielkiego. Patronat honory nad imprezą sprawował Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego Piotr Całbecki.    
                                                                                                                                        
|Więcej| |Fotogaleria|


Burmistrz, Rada Miasta Kowala oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego zapraszają na JARMARK KAZIMIERZOWSKI A.D. 2013 pod Honorowym Patronatem marszałka województwa Kujawsko-pomorskiego - Piotra Całbeckiego, który odbędzie się w dniu 1 maja 2013 roku.

                                                                                           
|Program| |Fotogaleria|


W dniu 25 kwietnia 1333 r. odbyła się koronacja 23-letniego Kazimierza, jedynego syna Władysława Łokietka, na króla Polski. Pamiętajmy o tym wydarzeniu w 680 - rocznicę.

Finał VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach.
Uroczystość odbędzie się dn. 17 kwietnia (środa) 2013 r. o godzinie 14.00 w Auli Copernicanum Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, przy ul. Mikołaja Kopernika 1 w Bydgoszczy. Zmagania finalistów, najlepszych uczniów z całej Polski, wyłonionych w etapie międzyszkolnym rozpoczną się o godzinie 9.00. O godzinie 14.00 rozpocznie się najważniejszy moment dla wszystkich uczestników, czyli rozdanie nagród. Uroczystość uświetni wykład Profesora Antoniego Barciaka z Uniwersytetu Śląskiego pt: Król Kazimierz III Wielki i jego czasy.

TYDZIEŃ KAZIMIERZOWSKI W BĘDZINIE - 680. rocznica koronacji Kazimierza III Wielkiego,

                    króla polskiego, założyciela Będzina.     Z a p r a s z a m y
                                                                                                 
|Program| |Fotogaleria|


Ukazał się drukiem koleiny 9. numer "Zapisków Kazimierzowskich", który nieodpłatnie dotrze wyłącznie do członków Stowarzyszenia oraz autorów tekstów. W przypadku reflektowania na powyższy periodyk innych osób lub podmiotów prosimy o przesłanie stosownego:
Zamówienia. Publikacja w wersji pdf znajduje się na naszej stronie www: Zpiski_9/2012. Nakład będzie dystrybuowany do wyczerpania zapasów. Cena 1 egz. wraz z przesyłką wynosi 25 zł.

Dzień Otwarty w 1 Brygadzie Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W związku z organizowanym w dniu 26.03.2013 r. (wtorek) Dniem Otwartym w 1 Brygadzie Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy z okazji zakończenia Miesiąca Logistyki serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w tym przedsięwzięciu.           

                                                                                                                                                                                                  |Więcej|


W dniu 15 lutego 2013 roku, na zaproszenie prezydenta miasta Radomia, które jest członkiem naszego Stowarzyszenia, Zarząd i Rada SKKW odbyła swoje, kolejne zebranie. Przedmiotem obrad była problematyka związana z planem działania SKKW na 2013 r., oceną kondycji finansowej SKKW, weryfikacją członków SKKW, podjęciem uchwał w sprawie regulaminu i składu osobowego Kapituły ds. nadawania wyróżnień.         
                                                                                                                            
|Więcej| |Fotogaleria|


Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego - organizuje w roku szkolnym 2012/2013 VI edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach. 9 stycznia 2013 r. odbył się I etap (eliminacje szkolne) tegorocznej edycji. W eliminacjach wzięło udział przeszło
1800 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych z niemal całej Polski (14 województw).

                                                                                                                                 
|Więcej|  |Fotogaleria|


Kolegium Redakcyjne periodyku "Zapiski Kazimierzowskie" informuje wszystkich chętnych, których interesuje zamieszczenie w nich artykułów, że ostateczny termin nadsyłania materiałów (drogą elektroniczną) dla numerów ukazujących się w czerwcu - upływa z ostatnim dniem kwietnia, natomiast do numeru styczniowego z ostatnim  dniem października. Gorąco zachęcamy do publikowania materiałów związanych z historią grodów Kazimierzowskich, dziejami rodów i osób z okresu Średniowiecza oraz dotyczących kultywowania tradycji związanych z osobą ostatniego z rodu Piastów na polskim tronie.
 


Logistycy z 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego
, członek naszego Stowarzyszenia,  zagrali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Aby rozgrzać i otworzyć serca mieszkańców wykorzystali wszelkie możliwe wojskowe atuty. Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w tym roku 1 Blog włączyła się czynnie w 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 
                                                                                                                                                                              |Więcej|  |Fotogaleria|

KONKURS W RAMACH OBCHODÓW ROCZNICY URODZIN KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO, Organizator: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego, członek naszego Stowarzyszenia, ul. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz, Cel konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestnikom konkursu.                                                                                                                                                                                                          |Regulamin|


     
Jak co roku, nasze Stowarzyszenie, jest wydawcą KALENDARZA Z ZEGAREM. Obecna jego edycja związana jest z 680. rocznicą koronacji na króla Polski Kazimierza Wielkiego.

       W dniu 12 stycznia 2013 r. dla członków zbiorowych nastąpi wysyłka drogą pocztową kalendarzy.                                                                                                                
 |Więcej|


5
listopada 2012 roku uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4  im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz żołnierze 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uczcili przypadającą w tym dniu 642. rocznicę śmierci swojego patrona.
Uroczystość pod pomnikiem króla, przy ul. Pod Blankami, rozpoczęła się o godzinie 12:00 wprowadzeniem sztandarów szkoły i jednostki wojskowej oraz odśpiewaniem hymnu państwowego.    

                                                                                                                     |Więcej|

Ukazał się drukiem koleiny 8. numer "Zapisków Kazimierzowskich", który nieodpłatnie dotrze wyłącznie do członków Stowarzyszenia oraz autorów tekstów. W przypadku reflektowania na powyższy periodyk innych osób lub podmiotów prosimy o przesłanie stosownego: Zamówienia. Publikacja w wersji pdf znajduje się na naszej stronie www: Zpiski_8/2012. Nakład będzie dystrybuowany do wyczerpania zapasów. Cena 1 egz. wraz z przesyłką wynosi 25 zł.

Na zaproszenie Burmistrza Krynicy-Zdrój, Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Tylicza oraz parafii w Tyliczu, z okazji 650-rocznicy nadania przez króla Kaźmierza Wielkiego praw miejskich Miastku, późniejszemu Tyliczowi oraz 400-lecia ponowienia praw miejskich przez bpa Piotra Tylickiego (obydwoje to kowalscy rodacy) w rocznicowych uroczystościach, które odbyły się 31 VIII - 1 IX 2012 r., z ramienia SKKW udział wzięli: Eugeniusz Gołembiewski - burmistrz Kowala, Zdzisław J. Zasada - sekretarz generalny SKKW, Wojciech Rudziński - przewodniczący komisji rewizyjnej SKKW i Jerzy Giergielewicz - pełnomocnik ds. finansowych SKKW. Poszczególni członkowie delegacji wygłosili okolicznościowe referaty oraz dostąpili odsłonięcia pomników Kazimierza Wielkiego oraz Piotra Tylickiego.            |Fotogaleria|

Burmistrz Kowala oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego byli organizatorami I Turnieju Szachowego im. Króla Kazimierza Wielkiego, który odbył się 12 sierpnia br. w Kowalu. Turniej rozegrany został w świetlicy po byłym dworcu autobusowym przy ulicy Kazimierza Wielkiego. Pojedynki odbyły się w kategorii open, systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, w tempie gry 15 minut dla zawodnika.                                                                      |Więcej| |Fotogaleria|

Ambasadorka Króla Kazimierza Wielkiego – aktorka Pani Aldona Orman, zaprasza do głosowania na Polaka Wszech Czasów - KAZIMIERZA III WIELKIEGO. Głos można oddać wchodząc na stronę: http://polakwszechczasow.pl/polakwszechczasow/kazimierz_iii_wielki_z_dyn_piastow Wystarczy kliknąć „LUBIĘ TO” oraz 5 gwiazdek, czyli 100% poparcia. Akcja ta zakończy się jesienią w telewizji publicznej. W programie tym weźmie udział tylko 12 postaci, które zbiorą najwięcej głosów internautów. Dlatego bardzo prosimy o zagłosowanie na naprawdę Polaka Wszech Czasów, czyli Króla Kazimierza Wielkiego. Informacje na temat całej akcji wyboru Polaka Wszech Czasów znajdą Państwo na stronie: http://polakwszechczasow.pl

Inscenizacja na rynku, Golina miastem – AD 1362

Mocą władzy królewskiej danej nam z urzędu potwierdzamy dzisiaj prawo lokacji grodu Golina nad Wartą położonego, które to ongiś od naszego ojca Władysława otrzymał. Być może podobnych zwrotów użył 650 lat temu król Kazimierz Wielki w dokumencie potwierdzającym Stanisławowi Kiwale przywilej lokacyjny jubileuszowej miejscowości. Dla uczczenia tego wydarzenia uczniowie z V "c"...                                                                                                                                                   |Więcej| |Fotogaleria|

W dniu 26 czerwca 2012 r., w królewskich Niepołomicach (woj. małopolskie), odbyło się VI Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. W jego pierwszej - uroczystej części - prof. dr. hab. Jerzemu L. Wyrozumskiemu nadano Godność Honorowy Członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Po czym Pan profesor wygłosił wykład pn.: "Król sprawiedliwy". W drugiej części dokonano oceny pracy władz statutowych oraz wybrano radę, zarząd i komisję rewizyjną SKKW oraz przyjęto plan działania na kadencję 2012-2016.                                                                                                      |Sprawozdanie| |Protokół| |Władze SKKW| |Fotogaleria|

Na terenie 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w dniach 25-26 maja 2012 r. odbyły się I Zawody Sportowo-Obronne Grodów i Szkół Członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego pn. Dzielni rycerze – sprawni jak żołnierze. Udział w nich brała młodzież w wieku 14 - 18 lat. W trakcie zawodów zostały rozegrane m.in. konkurencje: sztafeta ze strzelaniem z paintballa; sprawnościowy tor przeszkód z "potykaczami", pokonanie terenu skażonego, przetoczenie pojazdu, udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, budowa namiotu z pałatek, rzut granatem do celu, strzelanie sportowe. Dla zwycięzców ufundowano puchary oraz medale.

                                                                                     |Regulamin| |Fotogaleria| |Więcej|
                                                                                                                                 

W dniu 27 kwietnia 2012 r. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego - członek naszego Stowarzyszenia - był organizatorem happeningu "Świętujemy urodziny Kazimierza Wielkiego", który odbył się pod pomnikiem ostatniego z rodu Piastów na polskim tronie przy ul. Pod Blankami w Bydgoszczy. Udział w przedsięwzięciu brali także przedstawiciele
1. Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego                                                                                     
|Fotogaleria|


W dniu 1 maja 2012 r. Urząd Miasta Kowala oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego zorganizowały kolejny Jarmark Kazimierzowski. Podczas jego trwania miały miejsce liczne występy zespołów, wystawy, konkursy oraz stoiska gastronomiczne.                
                                                                                                                                                    
|Więcej|

W bieżącym roku Tylicz (woj. małopolskie) obchodzi  jubileusz 400 - lecia ponowienia praw miejskich, a w 2013 r. jubileusz 650 - lecia lokacji miasta. W  1363 r. król Kazimierz Wielki lokował na prawie magdeburskim, na miejscu osady Ornawa miasteczko o nazwie Miastko lub Novum Oppidum, późniejszą macierz Tylicza.   Biskup krakowski Piotr Tylicki w dniu 26 czerwca 1612 r. nadał za zgodą króla Zygmunta III Wazy Miastku ponowne prawa miejskie. Miastko w dowód wdzięczności przyjmuje nową nazwę Tylicz oraz herb biskupa Piotra Tylickiego. Warto w tym miejscu dodać, że zarówno król Kazimierz Wielki jak i bp Piotr Tylicki urodzili się w Kowalu na Kujawach. W imieniu organizatorów uroczystości zapraszamy do wzięcia w nich udziału.                                                                                                    |Więcej|

Dnia 5 marca 2012 r. Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Lublinie - członek naszego Stowarzyszenia - obchodziła święto patrona. W tradycje szkoły wpisuje się zwyczaj, że dzień imienin Kazimierza społeczność szkolna obchodzi w sposób szczególny. Uczniowie klas szóstych wzięli udział w turnieju wiedzy o królu Kazimierzu i czasach, w których żył. Uczniowie klas czwartych i piątych uczestniczyli w uroczystości, której celem było przypomnienie zasług króla, ukazanie, jakim był wielkim władcą i człowiekiem.                                               |Więcej|

W  dniu  4  marca  2012 r.  na  terenie  1  Pomorskiej  Brygady  Logistycznej  im.  Króla  Kazimierza  Wielkiego  w Bydgoszczy, która  jest  członkiem  Stowarzyszenia  Króla  Kazimierza  Wielkiego,  odbyła  się  uroczystość  pożegnania  XI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Afganistan. Wśród licznych gości udział w tej uroczystości brał Eugeniusz Gołembiewski - prezes naszego Stowarzyszenia. Zgodnie z tradycją dowódca Brygady wręczył dowódcy ppłk. Piotrowi Lewandowskiemu figurkę słonia mającego przynieść żołnierzom szczęście i powodzenie w misji. Dzień pożegnania był także okazją do otwarcia Miesiąca Logistyki oraz wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień.                                                                                                             |Fotogaleria|


W dniach 2-3 marca 2012 r. Samorząd Miasta i Gminy Ropczyce - członek naszego Stowarzyszenia - oraz Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Ropczyckiej (woj. podkarpackie) Inaugurują Rok Jubileuszowy związany z 650-leciem Nadania Praw Miejskich Miastu Ropczyce. W trakcie uroczystości odbyło się: złożenie kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego, sesja Rady Miejskiej, przedstawienie Komitetu Honorowego, Akt Lokacyjny Miasta, wykład "Dziejowe znaczenie lokacji Ropczyc", ogłoszenie Rezolucji z okazji Jubileuszu Miasta, dziękczynna Msza święta oraz koncerty muzyczne
.    
                                                                                                                                                                           |Więcej|  |Akt lokacji miasta|

 

Ukazał się drukiem koleiny 7 numer "Zapisków Kazimierzowskich", który nieodpłatnie dotrze wyłącznie do członków Stowarzyszenia. W przypadku reflektowania na powyższy periodyk innych osób lub podmiotów prosimy o przesłanie stosownego: Zamówienia. Publikacja w wersji pdf znajduje się na naszej stronie www: Zpiski_7/2011. Nakład będzie dystrybuowany do wyczerpania zapasów lub w przypadku większej liczby osób zainteresowanych istnieje możliwość wykonania dodruku. Cena 1 egz. wraz z przesyłką wynosi 25 zł.

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego ogłasza
Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny
p.n. PANORAMA GRODU KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO.
Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. Każdy z autorów może nadesłać do 3 fotografii
. Technika wykonania prac jest dowolna przy użyciu funkcji „panorama” aparatu cyfrowego. Dla laureatów przewidujemy dyplomy i nagrody w postaci sprzętu fotograficznego oraz prawo do publikacji prac na łamach periodyku "Zapiski Kazimierzowskie" i na stronie naszego Stowarzyszenia.

|Regulamin|


Uprzejmie informujemy, że obowiązujące członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, roczne składki członkowskie, wynoszą: grody kazimierzowskie - 1 000,00 zł, szkoły/instytucje - 100,00 zł, indywidualni - 25,00 zł. Należności prosimy uregulować na nasze konto. D z i ę k u j e m y !


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - członek naszego Stowarzyszenia -  pod honorowym patronatem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego ogłasza
KONKURS W RAMACH OBCHODÓW ROCZNICY URODZIN KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO. Celem konkursu jest: upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu wśród uczestników konkursu. Termin nadsyłania prac przedłużono do dnia 4 maja 2012 r. Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 18 maja 2012 r.                                             

                                                                                                                                                                   |Regulamin|

..."Kolejnym owocem pasji jest niniejsza publikacja, w której Jarosław Janczewski, niestrudzony zbieracz i tropiciel numizmatycznych pamiątek związanych z osobą ostatniego króla Piasta, prezentuje i systematyzuje swoje wiadomości związane zarówno z monetami wybitymi na rozkaz króla, z monetami i wizerunkiem Kazimierza Wielkiego, które wyemitowano po 1945 r. oraz medale poświęcone władcy.
Szczególnie ta ostatnia część publikacji warta jest polecenia, jest bowiem owocem długoletnich poszukiwań autora dążącego do usystematyzowania wiedzy w tym zakresie... Świadczy to o tym, jak żywa jest wciąż pamięć o tym, który >>zostawił Polskę murowaną<< i jego wysoka ocena ze strony Polaków żyjących w XXI wieku. Ich długa lista to owoc pasji J. Janczewskiego. Pasji niezwykłej, danej wyłącznie nielicznym, pasji znakomicie łączącej teraźniejszość z przeszłością i tworzącej to, co zwykliśmy nazywać dziełem".
Z wstępu autorstwa Krzysztofa Błażejewskiego.

Publikację liczącą 48 stron z kolorowymi ilustracjami można nabyć w cenie 25 zł + porto 4,5 zł u autora,
pod adresem: 85-660 Bydgoszcz, ul. Poniatowskiego 28/2/21, E-mail: sejan130648@op.pl, tel.
608371321
Nr konta - 91 1050 1139 1000 0022 1249 9400.

Zebranie Zarządu  Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego odbytego w dn. 16 stycznia 2012 r. w Kowalu

·         Obecni: członkowie Zarządu SKKW, dowództwo 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, prezes PTTK w Łęczycy, członkowie Komisji Rewizyjnej SKKW.  Prowadzący: Eugeniusz Gołembiewski – prezes Stowarzyszenia. Protokół prowadził: Jerzy Giergielewicz. Przebieg posiedzenia: Eugeniusz Gołembiewski – powitał członków Zarządu SKKW, członka Komisji Rewizyjnej SKKW, gości zaproszonych, przedstawił porządek obrad, który został zaaprobowany.                                                             |Więcej| |Fotogaleria|

                                                                                                                                                        

1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - członek naszego Stowarzyszenia - ma nowego dowódcę. Na czele tej nowoczesnej i mocno zróżnicowanej pod względem specyfiki zadań struktury jest 10 samodzielnych jednostek rozlokowanych w pięciu garnizonach północnej Polski stanął płk Dariusz PLUTA, dotychczasowy Szef Oddziału Planowania Zakupów Środków Materiałowych – Zarządu Planowania Rzeczowego P-8 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Uroczystość przyjęcia obowiązków od gen. bryg. Dariusza Łukowskiego, który dowodził 1 BLog od 1 sierpnia 2008 roku odbyła się na placu Brygady w Bydgoszczy w dniu 15.12.2011 r. Generał Łukowski został wyznaczony na wyższe stanowisko służbowe Zastępcy szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych-szefa Logistyki. W uroczystości brał udział Eugeniusz Gołembiewski - prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.                                                                                                          |Więcej|

Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego przy bardzo istotnym merytorycznym wsparciu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polskiego Radia „Pomorza i Kujaw”, Studia „Strzelec” oraz innych podmiotów jest wydawcą filmu DVD pt. "KAZIMIERZ WIELKI I JEGO CZASY" Okładka. Film ten otrzymają wszyscy członkowie naszego Stowarzyszenia nieodpłatnie. Jego zawartość jest znakomitym materiałem dydaktycznym, który można wykorzystać na lekcjach historii w placówkach oświatowych różnych szczebli oraz w celu popularyzacji dokonań jednego z największych polskich władców na polskim tronie w przeciągu całej historii naszej Ojczyzny. Dla zainteresowanych proponujemy jego nabycie. Odpowiednie zamówienie znajduje się na: Zamówienie Płyta rozprowadzana będzie do wyczerpania nakładu.

Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, jak co roku, jest wydawcą KALENDARZA Z ZEGAREM NA 2012 ROK. Jego wizualizację można oglądać na: Projekt. Każdy z grodów oraz szkoła i instytucja –  członkowie naszego Stowarzyszenia – otrzymają nieodpłatnie jeden spersonalizowany egzemplarz (z herbem miasta, miejscowości; logo szkoły, instytucji). Obecnie jest on zaproponowany z herbem miasta dla Kowala, a może być dla każdego innego podmiotu. Dla wszystkich zbiorowych i indywidualnych członków Stowarzyszenia oraz innych podmiotów gotowi jesteśmy, za odpłatnością, wykonać dowolną ilość kalendarzy (wersja z herbem, logo lub bez). Oferta do wszystkich członków Stowarzyszenia dostarczona została drogą e-mail, natomiast dla innych prosimy skorzystać: Zamówienie. Oferta ważna do 30 listopada 2011 r.

W dniu 17 listopada 2011 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Toruniu (woj. kujawsko-pomorskie) odbył się dla uczniów szkół specjalnych z regionu II Wojewódzki Konkurs Historyczny W czasach Kazimierza Wielkiego – Czasy rycerzy zorganizowany przez Romualdę Tarasiuk – nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie i Iwonę Orłowską – nauczycielkę języka polskiego. Współorganizatorem konkursu i fundatorem nagród, wyróżnień i dyplomów dla uczestników było Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, które od lat podejmuje wiele przedsięwzięć dotyczących upamiętnienia i popularyzacji postaci oraz działalności króla Kazimierza III Wielkiego.
                                                                                                                             
|Więcej|  |Fotogaleria|

Współcześnie powstaje niewiele pomników o figuralnej formie. Do Konkursu Kamień`2011 zgłoszono pomnik Króla Kazimierza Wielkiego, zamówiony przez miasto Kowal, w którym ów król się urodził. Uroczysta Gala odbyła się podczas drugiego dnia targów Kamień - Stone 2011 w dniu 10 listopada 1011 r. w Poznaniu. Kapituła Konkursu przyznała cztery statuetki Kariatydy. W kategorii rzeźba zwyciężył Pomnik Króla Kazimierza Wielkiego zlokalizowany w Kowalu wykonany przez artystę rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza. W kategorii architektura zwycięską realizacją okazało się Muzeum Chopina w Warszawie. Autorem zwycięskiej realizacji w kategorii nagrobek okazał się Andrzej Weremczuk. Nagrodę specjalną przyznano Stupie Buddyjskiej zbudowanej w Grecji przez firmę Piramida.
                                                                                                                                                          
|Więcej|  |Fotogaleria|

Na rynku wydawniczym ukazała się praca zbiorowa poświęcona czasom i osobie króla Kazimierza III Wielkiego pt. "Kazimierz Wielki i jego państwo". Jej redaktorami są Jacek Maciejewski i Tomasz Nowakowski. Swoje artykuły, będące w większości efektem nowych badań, zaprezentowało tutaj 16 badaczy z ośrodków akademickich Niemiec, Ukrainy, Węgier i Polski, zarówno historyków, jak  archeologów i kulturoznawców. Jest to przy tym publikacja jubileuszowa, związana z uczczeniem 700. rocznicy urodzin króla Kazimierza, patrona Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Książkę można kupić w Wydawnictwie Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy: wydaw@ukw.edu.pl. Aktualna cena to 30 zł + 5% VAT.

Społeczności szkół kowalskich, których patronem jest Kazimierz Wielki, a więc Szkoły Podstawowej i Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego, w przeddzień rocznicy śmierci ostatniego z rodu Piastów na polskim tronie, postanowiły uczcić króla. Delegacje obu placówek z pocztami sztandarowymi udały się pod pomnik Kazimierza III i złożyły wiązanki kwiatów. Zapalono również znicze pamięci, które w imieniu władz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego złożył jego prezes, a zarazem burmistrz miasta Kowala - Eugeniusz Gołembiewski.

                                                                                                                                                                                   |Fotogaleria|

W przeddzień 641. rocznicy śmierci Kazimierza Wielkiego - patrona IV Liceum Ogólnokształcącego oraz Gimnazjum nr 48 w Bydgoszczy, członków naszego Stowarzyszenia, dnia 4 listopada 2011 r., uczniowie społeczności szkolnych zebrali się pod pomnikiem władcy przy starych murach miasta. Przed rozpoczęciem imprezy przedstawiciele stacji radiowych PLUS oraz Pomorza i Kujaw przeprowadzili wywiady z uczniami. Impreza rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły, po czym przedstawiono biografię założyciela Bydgoszczy. Następnie delegacje szkół zapaliły znicz oraz złożyły wieniec u podstawy monumentu. Na koniec dyrektor Katarzyna Kijewska-Południak podziękowała wszystkim zebranym za przybycie i zaprosiła na kolejne spotkanie, w rocznicę urodzin Króla Kazimierza, które odbędzie się 30 IV 2012 r.
                                                                                                                                             
|Fotogaleria|

Nasze Stowarzyszenie, od początku swojego istnienia, jest wydawcą szeregu publikacji dotyczących Kazimierza Wielkiego, jego czasów oraz grodów, które zawdzięczają temu władcy najrozmaitsze dobrodziejstwa. Periodykiem o charakterze popularno-naukowym jest ogólnopolski półrocznik "Zapiski Kazimierzowskie". O zawartości merytorycznej oraz faktograficznej wydawnictwa można się dowiedzieć http://www.kazimierzwielki.pl/zapiski_kazimierzowskie.html Pragnieniem Zespołu Redakcyjnego jest zamieszczanie materiałów z bliższych a szczególnie dalszych miejscu urodzenia króla miejscowości. W związku z powyższym - tą drogą - zachęcamy wszystkich Państwa o rozważenie propozycji opracowania oraz nadsyłania na e-mail:kazimierzwielki@home.pl własnych materiałów. W sprawach szczegółowych można kontaktować się pod numer telefonu 606359820.

W dniach 1-2 października 2011 r. w Szydłowie, woj. świętokrzyskie, odbył się 13. Międzynarodowy Turniej Rycerski o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego. W czasie trwania imprezy w dn. 1 X 2011 r. w siedzibie UG Szydłów miało miejsce zebranie Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.
                                                                                          |Więcej| |Fotogaleria| |Więcej fotogaleria| |Relacja|

Wiślica, woj. świętokrzyskie - członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego - jest najbogatszym zespołem zabytkowym na Ponidziu. Jej dzieje sięgają aż IX w. i wiązane są z Państwem Wiślan. Okres średniowiecza to czas rozkwitu Wiślicy, kiedy to, była ona tym dla królewskiego Krakowa, co Wersal dla Paryża. Dzięki wspólnemu wysiłkowi naukowców różnych dziedzin, pozostałości tych czasów stanowią dziś namacalne świadectwo świetności. Profesjonalni przewodnicy pokażą Państwu zabytki.                                            |Więcej|

Od odśpiewania hymnu Miasta Kowala w poniedziałek 19 września 2011 r. rozpoczęło się ostatnie zebranie członków Komitetu Budowy Pomnika króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu. W trakcie zebrania sprawozdanie z działalności merytorycznej komitetu złożył jego przewodniczący Eugeniusz Gołembiewski, a zaraz po nim sprawozdanie finansowe przedstawiła skarbnik komitetu Wiesława Skowrońska.
                                                                                                                           |Więcej|  |Fotogaleria|

W dniu 3 września 2011 r. nastąpiło uroczyste otwarcie, po odbudowie, zamku kazimierzowskiego w Bobolicach, woj. śląskie. Jego odbudowa, praktycznie od fundamentów, była możliwa dzięki staraniom Wacława Jarosława Laseckiego, który jest właścicielem zamku. Nasze Stowarzyszenie w czasie uroczystości reprezentowali: Eugeniusz Gołembiewski - prezes SKKW, prof. Jacek Maciejewski - przewodniczący Rady SKKW wraz z małżonką, Jerzy Giergielewicz - pełnomocnik Zarządu SKKW ds. finansowych. Członkowie delegacji zwiedzili najpierw sąsiedni zamek w Mirowie, a później uczestniczyli w otwarciu zamku w Bobolicach, po czym wręczyli gospodarzowi uroczystości "dyplom w ramie", jako wyraz szczególnego uznania w powstałe dzieło. Warto wspomnieć, że W. J.  Lasecki od chwili utworzenia Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego jest jego członkiem.

                                                                                                                                                   |Fotogaleria| |Dyplom w ramie|  

W dniu 2 września 2011 r. w foyer Teatru Wielkiego w Łodzi odbyło się uroczyste otwarcie wystawy pn. „Pejzaż Malowany Ziemi Łódzkiej” zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim i Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Łódzkiego. Pamiątki kazimierzowskie zaprojektowane przez pracownię robót artystycznych - RobotRobot Design, z którą Stowarzyszenie Kazimierza Wielkiego aktywnie współpracuje, jak i prace innych twórców oglądać można było w trakcie trwania Jarmarku Wojewódzkiego. Pamiątki cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyciągały uwagę gości. Wystawę swoją obecnością zaszczyciło wielu gości: minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień oraz prezes Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego Sylwester Pawłowski. Po wystawie miał miejsce koncert pn. „Grzegorz Turnau i Przyjaciele” - w ramach którego wystąpili: Dorota Miśkiewicz, Basia Gąsienica Giewont, Stanisław Soyka, Zbigniew Zamachowski, Andrzej Sikorowski i Zbigniew Wodecki.        

                                                                                                                                                                        |Fotogaleria|

W dniu 15 sierpnia 2011 r. w ramach kolejnego "Pikniku Strażackiego`Kowal 2011" odbyły się pokazy sprzętu oraz działań wojskowych 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy. Była to już kolejna, od 2008 r., kontynuacja wspólnych działań Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego z noszącą imię ostatniego z rodu Piastów na polskim tronie Brygadą. Prezentacja, co warto podkreślić, odbyła się w Święto Wojska. Z tej też racji wszystkim żołnierzom oraz dowództwu składamy najserdeczniejsze życzenia.
                                                                                                                                                                                  |Fotogaleria|
                                                                                                                                                                                    
                  

Ukazał się drukiem koleiny 6 numer "Zapisków Kazimierzowskich", który nieodpłatnie niebawem dotrze wyłącznie do członków Stowarzyszenia. W przypadku reflektowania na powyższy periodyk innych osób lub podmiotów prosimy o przesłanie stosownego: Zamówienia. Publikacja w wersji pdf znajduje się na naszej stronie www: Zpiski_6/2011. Nakład będzie dystrybuowany do wyczerpania zapasów lub w przypadku większej liczby osób zainteresowanych istnieje możliwość wykonania dodruku. Cena 1 egz. wraz z przesyłką wynosi 25 zł.

Dialog: dawny i współczesny Duch Narodu był treścią pierwszej części "Kabaretowej nocy z duchami" p.n. "Strachy na Lachy", emitowanej 6 sierpnia o godz. 20.05. z dziedzińca zamku w Szydłowie. Druga część zatytułowana Światowy Zlot Duchów, emitowana będzie 20 sierpnia o godz.20.05, w programie 2 TVP, dotyczyć będzie głównie spraw europejskich. W związku z objęciem przez Polskę prezydencji w Europie. Aktorzy obejmą również prezydencję nad sprawami duchowymi organizując europejski, duchowy szczyt. Na zjazd duchów przybędą duchy z całej Europy i świata. Więcej film:

 http://swietokrzyskie.travel/pl/wideo/kabaretowe_wakacje_z_duchami/59,kabaretowe_wakacje_
z_duchami_-_szydlow.html oraz fot. http://www.szydlow.pl/albumy/110711/

W dniu 3 września 2011 r. o godz. 17.00 odbędzie się uroczystość otwarcia zrekonstruowanego zamku Bobolice, woj. śląskie. W programie: Okolicznościowe wystąpienia, Koncert Filharmonii Częstochowskiej, Zwiedzanie zamku, Przyjęcie koktajlowe. O zamku: www.zamekbobolice.pl Właściciel zamku Pan Jarosław Wacław Lasecki od dnia 14 stycznia 2009 r. jest aktywnym członkiem Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Warto wspomnieć, że wizerunek bobolickiego zamku jest umieszczony na logo oraz głównej stronie internetowej naszego Stowarzyszenia.

Zarząd Stowarzyszenia Króla Kazimierza dysponuje jeszcze
30. egzemplarzami albumu 100 MIAST KAZIMIERZA WIELKIEGO. Potencjalni jego nabywcy mogą zapoznać się z jego treścią na
Album 1, Album 2, Album 3. Cena 1 egz. wraz z kosztami przesyłki wynosi 65,00 zł.

                                                                                                                                                                     |Zamówienie|

Na mocy uchwały nr 4/2011 Zebrania Członków Stowarzyszenia Miast Króla
Kazimierza Wielkiego
z dnia 11 VI 2011 roku, dotychczasową nazwę Stowarzyszenia zmieniono na

STOWARZYSZENIE KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO
 

Dotychczasowy członek rzeczywisty Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego
PROF. DR HAB. JERZY WYROZUMSKI
HONOROWYM CZŁONKIEM STOWARZYSZENIA MIAST KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO. Godność tę, przez aklamację, nadali członkowie Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania SMKKW w Przedborzu, woj. łódzkie, w dniu 11 czerwca 2011 roku.
                                                                                                                                                |Uzasadnienie| |Uchwała| |Dyplom|

W dniu 11 czerwca 2011 r. w Przedborzu (woj. łódzkie) odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia. Gospodarzem zebrania był burmistrz Przedborza - Miłosz Naczyński. W trakcie obrad członkowie Stowarzyszenia podjęli szereg ważnych uchwał i decyzji. Po zebraniu obradujący zwiedzili królewski Przedbórz, w tym regionalne muzeum, kościół oraz tereny rekreacyjne.                                                                                   |Więcej| |Fotogaleria|

Historia Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie sięga drugiej połowy XIX w. W bieżącym roku szkoła obchodzi 145-lecie swojego istnienia. Z tej racji 27 V 2011 r. odbyły się uroczystości rocznicowe połączone z nadaniem imienia Kazimierza Wielkiego, odsłonięciem popiersia władcy oraz wręczeniem sztandaru.                                 
                                                                                                    
|Więcej| |Fotogaleria|

Publiczna Szkoła Podstawowa w Szpetalu Górnym k. Włocławka (woj. kujawsko-pomorskie) – członek naszego Stowarzyszenia – jak co roku zorganizowała dni Patrona – króla Kazimierza Wielkiego. W tym roku również został On uczczony w cyklu przedsięwzięć pod nazwą: Dzień Dziecka z Patronem. Plan tego niezwykłego dnia (4 czerwca 2011 r.) zawierał: przemarsz uczniów szkoły w strojach średniowiecznych na czele z królem, przedstawienie ukazujące scenki z życia ludzi z okresu Średniowiecza i czasów współczesnych oraz potyczki sportowe, reżyserowane na wzór czasów ostatniego z rodu Piastów na polskim tronie.   
                                                                           
                                                           |Więcej|

W dniu 30 kwietnia 2011 r., w 701. rocznicę urodzin króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu, odbył się kolejny Jarmark Kazimierzowski. Po raz drugi miał on charakter imprezy stylizowanej na średniowiecze. Główną atrakcją imprezy był przemarsz ulicami miasta zakończony pod pomnikiem Kazimierza Wielkiego, z udziałem dzieci i młodzieży kowalskich szkół, członków Bractwa Kurkowego z Włocławka, a także przedstawicieli władz miasta oraz parlamentarzystów i zarządu województwa kujawsko-pomorskiego. Spod pomnika impreza przeniosła się w okolice parku im. Leona Stankiewicza, remizy Miejskiej OSP oraz dworca autobusowego. Ważną częścią imprezy była II edycja „Konkursu na najładniejszy strój z okresu Średniowiecza”, którego głównym organizatorem było Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego. Laureaci w kategorii przedszkolaków, szkół podstawowych i gimnazjum otrzymali od organizatorów dyplomy oraz nagrody książkowe.                
                                                                                                                                                             
|Fotogaleria|                                                                                                                                                                                                                

W dn. 13 IV 2011 r. odbył się w Bydgoszczy finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy
o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach
, którego jednym ze sponsorów było Stowa-rzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego (SMKKW). W jego podsumowaniu udział wzięli: Eugeniusz Gołembiewski – prezes SMKKW, prof. Jacek Maciejewski – przewodniczący Rady SMKKW oraz Lech Łbik – sekretarz SMKKW. Do udziału w zgłosiło się ponad 700 uczniów ze 167 szkół. Spośród wszystkich zgłoszonych uczestników, do finałowej rozgrywki przeszło 19 uczniów. Zmagania były wyrównane, a poziom bardzo wysoki. Wszyscy finaliści otrzymali nagrody i upominki, a laureaci dodatkowo indeksy na UKW.

                                                                                                                                           |Więcej|


Na stronie
http://www.historycy.org/index.php?showtopic=319
prowadzony jest plebiscyt dotyczący najlepszych królów Polski.
Zachęcamy do odwiedzenia tej strony oraz ewentualnego przyłączenia się do głosowania.

Jak co roku, 30 III 2011 r., z okazji zakończenia miesiąca logistyki, 1 Pomorska Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizowała kompleksowe, zintegrowane szkolenie poddziałów logistycznych w wersji połączonej z dniem otwartym dla młodzieży szkolnej i mieszkańców regionu. I jak co roku liczba odwiedzających przewyższyła tą z roku poprzedniego. Bydgoską strzelnicę garnizonową, gdzie odbywało się szkolenie, odwiedziło prawie 1200 osób w wieku od 6 do 80 lat.                       
                                                                                                               
|Fotogaleria| 

Z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza Wielkiego oraz Burmistrz Miasta Kowala w dn. 12 marca 2011 r. w Miejskiej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kowalu odbyła się sesja naukowa „Król KAZIMIERZ III – sławny i z czynów WIELKI”, która połączona była z zebraniem władz statutowych Stowarzyszenia.

                                                                                                |Więcej| |Fotogaleria|  


W dniu 30 I 2011 r. w Stopnicy, woj. świętokrzyskie odbyła się uroczystość oddania do użytku, odbudowanego przez obecne władze gminy i województwa, zamku króla Kazimierza Wielkiego. W imprezie Zarząd naszego Stowarzyszenia reprezentowali: Jan Klamczyński - wiceprezes, Zdzisław J. Zasada - sekretarz generalny, Krystyna Pawlak - skarbnik, Jerzy Giergielewicz - członek Rady, Stanisław Pawlak - członek Stowarzyszenia. Po uroczystościach, na zaproszenie gospodarzy, delegacja SMKKW obyła spotkanie w klasztorze OO Sercjanów w Stopnicy oraz w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie.                                                  
                                                                                                                                              |Fotogaleria|

Ukazał się drukiem koleiny 5 numer "Zapisków Kazimierzowskich", który nieodpłatnie niebawem dotrze wyłącznie do członków Stowarzyszenia. W przypadku reflektowania na powyższy periodyk innych osób lub podmiotów prosimy o przesłanie stosownego: Zamówienia. Publikacja w wersji pdf znajduje się na naszej stronie www: Zpiski_5/2010. Nakład będzie dystrybuowany do wyczerpania zapasów lub w przypadku większej liczby osób zainteresowanych istnieje możliwość wykonania dodruku. Cena 1 egz. wraz z przesyłką wynosi 26 zł.

________________________________________________________________________________

 

   ARCHIWUM WYDARZEŃ Z LAT MINIONYCH

 
NOWOŚCI

Licznik odwiedzin
monitoring pozycji

   Aktualizowano 26.08.2014

KONTAKT

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
87-820 Kowal,
Ul. Zamkowa 4

E-mail: kazimierzwielki@kazimierzwielki.pl
kazimierzwielki@home.pl

Tel: +48 (54) 2841-255
Fax: (54) 2842 - 231