browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zmiana składzie Kolegium „ZK”

Opublikowane Przez w dniu 28 lutego 2020

      W wyniku złożenia rezygnacji z członka Kolegium Redakcyjnego „ZK” p. dr Moniki Opioła-Cegiełki, nowym członkiem został Sławomir Brodziński z Będzina. Jest on politologiem i dziennikarzem, absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe z samorządu terytorialnego i administracji publicznej oraz z życia i myśli Jana Pawła II. Sześciokrotny radny Rady Miejskiej Będzina od 1994 r. W latach 1998-2006 i 2010-2014 trzykrotny Przewodniczący Rady Miejskiej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Brązowym Krzyżem Zasługi. Członek Zarządu SKKW. www.slawomirbrodzinski.eu Pani Doktor Zarząd SKKW i Kolegium Redakcyjne „ZK” dziękuje za współprace, w szczególności związaną w ogólnopolskim konkursem pn. Kazimierz Wielki i jego czasy.