browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

IX Konkurs urodzinowy Kazimierza Wielkiego

Opublikowane Przez w dniu 13 marca 2020

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

 1. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz

Cel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku

Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 6-8) i szkół ponadgimnazjalnych, szkół – członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:     

 1. Literacka Tytuł konkursu: „Onegdaj, gdy na łowy do puszczy wyruszyłem…” (komiks)

 Wymagania konkursowe:

 1. Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).

Ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych.

 1. dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 

 1. Historyczna Tytuł konkursu: Sekrety królewskiego dworu (lapbook)

Wymagania konkursowe:

 1. Wykonanie lapbooku w dowolnej technice, wymiar nie większy niż A1

Ocenie podlega: realizacja tematu, poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania.

 1. dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 

 1. Plastyczna Tytuł konkursu: Mural prezentujący czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego.

Wymagania konkursowe:

 1. Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).

Ocenie podlega: ciekawe ujęcie tematu, technika i estetyka wykonania.

 1. dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 

 1. Fotograficzna Tytuł konkursu: Które miejsca w Twojej miejscowości pokazałbyś królowi Kazimierzowi Wielkiemu? (reportaż zdjęciowy).

Wymagania konkursowe:

 1. 4 fotografii w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Ocenie podlega: technika wykonania, kadrowanie.

 1. Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 

Termin i miejsce konkursu:

 1. Termin składania prac – do 31.03.2020 r. – Sekretariat szkoły
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników (informacja mailowa do szkoły uczestnika) –  do 15.04.2020 r.
 3. Wręczenie nagród – 04.2020 r.  

                                                                   

Uwagi:

 1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub załącznik 2).
 4. Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i mogą być upowszechniane.
 5. Prace podlegają ocenie komisji konkursowej. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

                                                                                                              Zapraszamy do udziału!

[Best_Wordpress_Gallery id=”353″ gal_title=”konkurs 20″]