browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zmarł Zbigniew Jurkiewicz

Opublikowane Przez w dniu 7 grudnia 2020

Z ogromnym smutkiem i bólem Zarząd oraz członkowie Stowarzyszenia Króla Kazimierza w Kowalu (woj. kujawsko-pomorskie) przyjęli wiadomość o śmierci Zbigniewa Jurkiewicza – długoletniego członka Prezydium Stowarzyszenia i burmistrza Ciężkowic. Wspólnie przedsięwzięcia związane z królewskim miastem Ciężkowice pozostaną w naszej pamięci na długie lata.

Rodzinie, bliskim, współpracownikom oraz mieszkańcom Ciężkowic składamy wyrazy współczucia i żalu.

Szanowny świętej pamięci Zbigniewie – pozostaniesz w naszych sercach na zawsze!

Zarząd SKKW

Kowal, 7 XII 2020 r.