browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Z prof. J. Woźnym o archeologii

Opublikowane Przez w dniu 25 lutego 2018

O skarbach ukrytych w ziemi z prof. Jackiem Woźnym, rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Ostatni wykład  zaprezentowany słuchaczom Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy odbył się 21 lutego 2018. Był  on poświęcony skarbom polskiej archeologii. Tematyka obejmowała okres od paleolitu aż do nowożytności.

Referat połączony z multimedialną prezentacją wygłosił  JM rektor UKW, prof. dr hab. Jacek Woźny. Temat był pasjonujący.  Przedstawiony został w formie   przystępnej  nawet dla laików. Słuchacze KUTW mieli okazję poznać  chronologię dawnych dziejów Polski. Dowiedzieliśmy się o  historii naszego kraju  począwszy od epoki kamienia, poprzez epokę brązu i żelaza aż po czasy współczesne.  Archeolodzy  na podstawie różnych wykopalisk, próbują nam uzmysłowić jak kiedyś wyglądała praca, narzędzia, zwyczaje, formy pochówku w różnych dziejowych okresach. Badacze na podstawie odnalezionych darów grobowych składanych zmarłym   starają się  odtworzyć życie tamtejszych mieszkańców – dzieli się  swoimi wrażeniami – Krystyna Cofta-Wysokińska.

Profesor  Woźny odniósł się do najistotniejszych odkryć w czasie prac archeologicznych w Biskupinie i Łękach Małych koło Poznania.  W znajdujących się tam kurhanach odnaleziono dobrze zachowaną broń z ponad 1700 lat p.n.e.  Naukowiec zwrócił uwagę, że w greckiej miejscowości Mykeny odnaleziono wyroby ze złota i bursztynu.  Znaleziska te  łączone są z istniejącym szlakiem bursztynowym prowadzącym z Gdańska do Myken. Kolejne odkryte skarby były to wyroby  z brązu i złota, dary ofiarne i dary grobowe kultury pomorskiej. Między innymi  popielnice twarzowe zostały odkryte w Eberswalde we wschodnich Niemczech. Datowane są  one na 1300 lat p.n.e.

W Polsce też znaleziono podobne  skarby pochodzące z tego okresu. Były to złote monety oraz paciorki ze szkła i fajansu.  Wiele znalezisk pochodzi z okolic Bydgoszczy. Dla przykładu w podbydgoskim Rynkowie znaleziono złote monety.  W Wyszogrodzie koło Fordonu odnaleziono dobrze zachowaną średniowieczną broń.

– Okres nowożytny też przyniósł nam niespodzianki – stwierdził mówca – choćby ostatnie znalezisko w Farze Bydgoskiej datowane na okres najazdu szwedzkiego, czyli na ok. 1660 r. Wśród odnalezionych złotych monet, wisiorków, nausznic  znaleziono także  złoty amulet z zębem zwierzęcia – dodaje rektor UKW.
Wykład o polskich skarbach archeologicznych, był tematem zamówionym przez słuchaczy  KUTW. Przypadkowo wpisał się on w czas, gdy odnaleziono skarb pod posadzką  bydgoskiej Fary. Odbiór treści wykładu był pełniejszy, ponieważ poprzedzony był  naszą wizytą w Muzeum Pieniądza w Bydgoszczy. To  prawdopodobnie największe w Polsce  znalezisko dawnych monet  zostało wyeksponowane  w specjalnej sali    mówiła Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW w Bydgoszczy.

Tekst i fot.: Bożena Sałacińska

« 1 z 2 »

 

479 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook10Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0