browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

XIV Walne Zebranie członków SKKW

Opublikowane Przez w dniu 10 września 2020

 

Dnia 24 sierpnia 2020 r. w sali OSP w Kowalu odbyło się XIV Walne  Zebranie członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Na spotkanie przybyli przedstawiciele miejscowości kazimierzowskich oraz członkowie indywidualni z terenu całej Polski – Bydgoszczy, Torunia, Szydłowa, Sępólna Krajeńskiego, Koła, Kruszwicy,  Goliny, Gostynina i Włocławka. Obrady odbywały się z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych, związanych z pandemią koronawirusa. Rolę gospodarza i przewodniczącego zebrania pełnił Prezes Stowarzyszenia, a zarazem burmistrz Kowala – Eugeniusz Gołembiewski, który serdecznie powitał wszystkich przybyłych,  a następnie, w zastępstwie nieobecnej skarbnik p. Krystyny Pawlak, złożył  sprawozdanie finansowe z działalności SKKW. W dalszej części  spotkania uczestnicy zapoznali się z prezentacją multimedialną dotyczącą wydarzeń społeczno -kulturalnych dziejących się na przestrzeni ubiegłego roku, mających związek z epoką historyczną króla Kazimierza Wielkiego, a zainicjowanych przez członków stowarzyszenia. Prezentację omawiał prezes Eugeniusz Gołembiewski. Wszyscy zgromadzeni pozytywnie zaopiniowali pracę Zarządu i jednogłośnie udzielili absolutorium za okres sprawozdawczy.

Wolne wnioski to kolejny, ważny punkt zebrania, który można streścić w trzech punktach.

  1. Czynić starania o poszerzenie członków stowarzyszenia. Uaktywnić członków do przekazywania informacji o działalności.
  2. Podjęcie prac związanych z uaktualnieniem i przygotowaniem kolejnej wersji publikacji „Sto miast Kazimierza Wielkiego”.
  3. Podjęcie działań związanych z przygotowaniem konferencji naukowej poświęconej królowi Władysławowi Łokietkowi.

Zebranie zakończyło się tradycyjnym złożeniem kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego, a następnie spacerem po urokliwych zakątkach królewskiego miasta Kowala.[Best_Wordpress_Gallery id=”358″ gal_title=”XIV zebranie”]