browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapiski Kazimierzowskie

     Ogólnopolski charakter Stowarzyszenia stawia przed jego władzami bardzo istotną kwestię opracowania koncepcji komunikowania się jego członków. Do tej pory ważną rolę odgrywała w tym zakresie strona internetowa www.kazimierzwielki.pl, która cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż miesięcznie jest odwiedzana średnio ok. 1100 razy. Kolejnym ważnym krokiem na drodze wzajemnej komunikacji stanie się, miejmy nadzieję, nowy periodyk o charakterze ogólnopolskim „Zapiski Kazimierzowskie”. Numer pierwszy ma przede wszystkim na celu upowszechnienie informacji o Stowarzyszeniu, jego celach i planowanych wspólnych przedsięwzięciach. Kolegium Redakcyjne ma nadzieję, że w kolejnych „Zapiskach” pojawią się artykuły napisane przez członków Stowarzyszenia z całej Polski. Mogą one dotyczyć historii i dnia dzisiejszego, dokumentować przedsięwzięcia lokalne i ogólnopolskie, zgodne z celami statutowymi naszej organizacji, a także podejmować dyskusję dotyczącą tych celów i sposobów ich realizacji. Kolegium Redakcyjne zaprasza zatem do składania tekstów i do wszczynania „twórczego fermentu”, który pozwoli nam wszystkim lepiej realizować wspólne cele. prof. Jacek Maciejewski Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, grudzień 2008 r.

Staraniem Zarządu i Rady Stowarzyszenia ukazywać się będzie periodyk „Zapiski Kazimierzowskie”. Pierwsze Kolegium Redakcyjne stanowili:  Jacek Maciejewski z Bydgoszczy – przewodniczący, Zbigniew Zyglewski z Bydgoszczy – zastępca przewodniczącego, Zdzisław Jan Zasada z Słubicy Dobrej – sekretarz redakcji, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa.

Kolegium Redakcyjne powołane przez Zarząd SKKW w dniu 28 czerwca 2015 r.: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Stefania Lazar z Będzin, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa.

Adres Redakcji: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, woj. kujawsko-pomorskie; e-mail: z.zasada@poczta.fm; www. kazimierzwielki.pl ‎

Sądzimy, że przychylne przyjęcie wydawnictwa spowoduje szersze nim zainteresowanie. Korzystając ze sposobności prosimy bardzo o nadsyłanie do kolejnych wydań materiałów, najlepiej opatrzonych fotografiami, które będziemy sukcesywnie zamieszczać. Sądzimy, że ta forma oraz bardzo liczne grono odbiorców przyczyni się do popularyzacji miast Kazimierzowskich oraz podmiotów noszących imię Kazimierza Wielkiego. W dostępnych plikach możemy zapoznać się z pełną treścią wydawnictwa.

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 18/2017 Zapiski_18
Okladka zapiski17Zapiski Kazimierzowskie nr 17/2017 Treść_Zapiski 17 2017
okladkaZapiski Kazimierzowskie nr 16/2016 Treść_Zapiski Kazimierzowskie – 16
Okladka zapiski15Zapiski Kazimierzowskie nr 15/2015 Treść_Zapiski Kazimierzowskie – 15

Zapiski 14 okladka

Zapiski Kazimierzowskie nr 14/2015 Treść_Zapiski Kazimierzowskie – 14

Okladka zapiski11

Zapiski Kazimierzowskie nr 13/2014 Treść_Zapiski Kazimierzowskie-13

Zapiski12

Zapiski Kazimierzowskie nr 12/2014 Treść Zapiski Kazimierzowskie-12

               Zapiski11

Zapiski Kazimierzowskie nr 11/2013 Treść_Zapiski Kazimierzowskie-11

                Zapiski10

  Zapiski Kazimierzowskie nr 10/2013  Treść_Zapiski Kazimierzowskie-10 

 

              Zapiski9

  Zapiski Kazimierzowskie nr 9/2012 Treść_Zapiski Kazimierzowskie-09

            Zapiski8

  Zapiski Kazimierzowskie nr 8/2012   Treść_Zapiski Kazimierzowskie-08 

            Zapiski7 Zapiski Kazimierzowskie nr 7/2011  Treść_Zapiski Kazimierzowskie-07

Zapiski6

  Zapiski Kazimierzowskie nr 6/2011  Treść_Zapiski Kazimierzowskie-06 

            Zapiski5

  Zapiski Kazimierzowskie nr 5/2010 Treść_Zapiski Kazimierzowskie-05 

            Zapiski4

  Zapiski Kazimierzowskie nr 4/2010  Treść_Zapiski Kazimierzowskie-04

              Zapiski3

  Zapiski Kazimierzowskie nr 3/2009 Treść_Zapiski Kazimierzowskie-03 

            Zapiski2

  Zapiski Kazimierzowskie nr 2/2009  Treść_Zapiski Kazimierzowskie-02 

            Zapiski1

  Zapiski Kazimierzowskie nr 1/2008  Treść_Zapiski Kazimierzowskie-01

4,541 total views, 5 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0

Dodaj komentarz