browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zapiski Kazimierzowskie

     Ogólnopolski charakter Stowarzyszenia stawia przed jego władzami bardzo istotną kwestię opracowania koncepcji komunikowania się jego członków. Do tej pory ważną rolę odgrywała w tym zakresie strona internetowa www.kazimierzwielki.pl, która cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż miesięcznie jest odwiedzana średnio ok. 1100 razy. Kolejnym ważnym krokiem na drodze wzajemnej komunikacji stanie się, miejmy nadzieję, nowy periodyk o charakterze ogólnopolskim „Zapiski Kazimierzowskie”. Numer pierwszy ma przede wszystkim na celu upowszechnienie informacji o Stowarzyszeniu, jego celach i planowanych wspólnych przedsięwzięciach. Kolegium Redakcyjne ma nadzieję, że w kolejnych „Zapiskach” pojawią się artykuły napisane przez członków Stowarzyszenia z całej Polski. Mogą one dotyczyć historii i dnia dzisiejszego, dokumentować przedsięwzięcia lokalne i ogólnopolskie, zgodne z celami statutowymi naszej organizacji, a także podejmować dyskusję dotyczącą tych celów i sposobów ich realizacji. Kolegium Redakcyjne zaprasza zatem do składania tekstów i do wszczynania „twórczego fermentu”, który pozwoli nam wszystkim lepiej realizować wspólne cele. prof. Jacek Maciejewski Przewodniczący Rady Stowarzyszenia, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, grudzień 2008 r.

Staraniem Zarządu i Rady Stowarzyszenia ukazywać się będzie periodyk „Zapiski Kazimierzowskie”. Pierwsze Kolegium Redakcyjne stanowili:  Jacek Maciejewski z Bydgoszczy – przewodniczący, Zbigniew Zyglewski z Bydgoszczy – zastępca przewodniczącego, Zdzisław Jan Zasada z Słubicy Dobrej – sekretarz redakcji, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa.

Kolegium Redakcyjne powołane przez Zarząd SKKW w dniu 28 czerwca 2015 r.: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Stefania Lazar z Będzin, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa, Monika Opioła-Cegiełka z Bydgoszczy.

Od dnia 1 stycznia 2020 r. Kolegium Redakcyjne „ZK” pracuje w składzie: Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej – przewodniczący, Wojciech Przybyszewski z Warszawy – zastępca przewodniczącego, Sławomir Brodziński z Będzina, Arkadiusz Ciechalski z Kowala, Jerzy Giergielewicz z Włocławka, Lech Łbik z Bydgoszczy, Wojciech Nawrocki z Gołaszewa.

Adres Redakcji: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego 87-820 Kowal, ul. Zamkowa 4, woj. kujawsko-pomorskie; e-mail: z.zasada@poczta.fm

Sądzimy, że przychylne przyjęcie wydawnictwa spowoduje szersze nim zainteresowanie. Korzystając ze sposobności prosimy bardzo o nadsyłanie do kolejnych wydań materiałów, najlepiej opatrzonych fotografiami, które będziemy sukcesywnie zamieszczać. Zaproponowana forma oraz bardzo liczne grono odbiorców przyczyni się do popularyzacji miast Kazimierzowskich oraz podmiotów noszących imię Kazimierza Wielkiego. W dostępnych poniżej plikach możemy zapoznać się oraz wydrukować z pełną treścią wszytkach wydawnictw.

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 25/2021  Treść Zapiski 25

 

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 24/2020  Treść Zapiski 24

 

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 23/2020  Treść Zapiski 23

 

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 22/2019  Treść Zapiski 22

 

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 21/2018  Treść Zapiski 21

 

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 20/2018  Treść Zapiski 20

 

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 19/2017  Treść Zapiski 19

 

 

Zapiski Kazimierzowskie nr 18/2017  Treść Zapiski_18

 

 

Okladka zapiski17Zapiski Kazimierzowskie nr 17/2017  Treść_Zapiski 17

 

 

okladkaZapiski Kazimierzowskie nr 16/2016  Treść_Zapiski 16

 

 

Okladka zapiski15Zapiski Kazimierzowskie nr 15/2015  Treść_Zapiski 15

 

 

Zapiski 14 okladkaZapiski Kazimierzowskie nr 14/2015  Treść_Zapiski 14

 

 

Okladka zapiski11Zapiski Kazimierzowskie nr 13/2014  Treść_Zapiski 13

 

Zapiski12Zapiski Kazimierzowskie nr 12/2014  Treść Zapiski 12

 

               Zapiski11Zapiski Kazimierzowskie nr 11/2013  Treść_Zapiski 11

 

                Zapiski10Zapiski Kazimierzowskie nr 10/2013  Treść_Zapiski 10 

 

              Zapiski9Zapiski Kazimierzowskie nr 9/2012  Treść_Zapiski 09

 

            Zapiski8 Zapiski Kazimierzowskie nr 8/2012   Treść_Zapiski 08 

 

            Zapiski7 Zapiski Kazimierzowskie nr 7/2011  Treść_Zapiski 07

 

Zapiski6Zapiski Kazimierzowskie nr 6/2011  Treść_Zapiski 06 

 

            Zapiski5 Zapiski Kazimierzowskie nr 5/2010 Treść_Zapiski 05
 
      Zapiski4 Zapiski Kazimierzowskie nr 4/2010  Treść_Zapiski 04

 

              Zapiski3Zapiski Kazimierzowskie nr 3/2009 Treść_Zapiski 03 

 

Zapiski2  Zapiski Kazimierzowskie nr 2/2009  Treść_Zapiski 02 

 

            Zapiski1 Zapiski Kazimierzowskie nr 1/2008  Treść_Zapiski 01

 

 


Dodaj komentarz