browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

VIII Konkurs ZSO nr 4 w Bydgoszczy

Opublikowane Przez w dniu 20 lutego 2019

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza
VIII KONKURS w ramach OBCHODÓW ROCZNICY URODZIN KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO
organizowany w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych
Patronat honorowy: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego

 1. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz

Cel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku

Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 7-8), klas trzecich gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, szkół – członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:

 • Literacka Tytuł konkursu: Legenda o królu Kazimierzu Wielkim

Wymagania konkursowe:

 • Forma: legenda – maksymalnie dwie strony formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11 Ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych.
 • dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 

 • Historyczna Tytuł konkursu: Charakterystyka wybranego polskiego rycerza (album).

Wymagania konkursowe:

 • Wykonanie albumu – maksymalnie 15 stron.

Ocenie podlega: realizacja tematu, poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania.

 • dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
 • Plastyczna Tytuł konkursu: Portret króla Kazimierza Wielkiego.

Wymagania konkursowe:

 • Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).

Ocenie podlega: wierność odwzorowania postaci króla, technika i estetyka wykonania.

 • Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
 • Fotograficzna Tytuł konkursu: Zabytki architektury w miastach kazimierzowskich w obiektywie.

Wymagania konkursowe:

 • Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Ocenie podlega: technika wykonania, kadrowanie.

Termin i miejsce konkursu:

 • Termin składania prac – do 29.03.2019 r. – Sekretariat szkoły
 • Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – do 08.04.2019 r.
 • Wręczenie nagród – 16.04.2019 r.

Uwagi:

 • Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub załącznik 2).
 • Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i mogą być upowszechniane.
 • Prace podlegają ocenie komisji konkursowej. Od werdyktu jury nie ma odwołania.

Zapraszamy do udziału!