browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

VII Konkurs: Kazimierz Wielki i 10-lat SKKW

Opublikowane Przez w dniu 16 stycznia 2018

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza VII KONKURS W RAMACH OBCHODÓW ROCZNICY URODZIN KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO oraz 10 – lecia STOWARZYSZENIA KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO Patronat honorowy: Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu.

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego,
ul. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz

Cel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół – członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:

 1. Literacka Tytuł konkursu: Na dworze króla Kazimierza Wielkiego – historie dworskie (opowiadanie).

Wymagania konkursowe:

 1. Forma: opowiadanie – maksymalnie dwie strony formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11 (ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych)

 2. dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 1. Historyczna Tytuł konkursu: Na dworze króla Kazimierza Wielkiego – życie dworskie (album).

Wymagania konkursowe:

 1. Wykonanie albumu – maksymalnie 10 stron.

 2. dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 1. Plastyczna Tytuł konkursu: Projekt monety kazimierzowskiej.

Wymagania konkursowe:

 1. Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).

 2. Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

 1. Fotograficzna Tytuł konkursu: Najpiękniejsze zakątki w miastach kazimierzowskich w obiektywie.

Wymagania konkursowe:

 1. Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15 x 21 cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

KATEGORIA DODATKOWA: Hasło reklamowe Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w związku z 10 –leciem istnienia (kategoria bez ograniczenia wieku, w której zostanie przyznana tylko jedna nagroda)

Termin i miejsce konkursu:

 1. Termin składania prac – do 09.03.2018 r. – Sekretariat szkoły

 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – do 20.03.2018 r.

 3. Wręczenie nagród – 27.03.2018 r.

Uwagi:

 1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.

 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.

 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy podczas wystawy zorganizowanej na terenie ZSO nr 4.

 4. Składane prace pozostają do dyspozycji organizatorów. 

Zapraszamy do udziału!

 

536 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook5Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0