browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Król Kazimierz Wielki w Stopnicy

Opublikowane Przez w dniu 2 lutego 2018

W dniu 29 grudnia 2017 roku, w zamku Króla Kazimierza Wielkiego w Stopnicy, woj. świętokrzyskie, miało miejsce uroczyste odsłonięcie i poświęcenie popiersia Króla Kazimierza Wielkiego i tablicy upamiętniającej 655 lecie Nadania Praw Miejskich Stopnicy.

 

W uroczystości wzięli udział: władze miasta, Radni Rady Miejskiej, sołtysi z Gminy Stopnica, zaproszeni goście. Uroczystość otworzyła i poprowadziła Przewodnicząca Rady Miejskiej Pani Danuta Szczepanik. Słowo wstępu wygłosił Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Pan Ryszard Zych, który powiedział: „ Dla upamiętnienia 655 rocznicy Nadania Praw Miejskich Stopnicy, królowi, za jego zasługi dla ziemi stopnickiej, pomnik w zamku fundujemy. Skoro stawiamy sobie za wzór króla, który tak wiele dobrego dla miasta uczynił, my jako samorząd odpowiedzialny za rozwój naszej małej ojczyzny, staramy się mu dorównać i rangę miasta jako najpiękniejsze i najlepiej rozwijające się utrzymać”.

Postać króla i jego związki ze Stopnicą przybliżyła Pani Aleksandra Salomon dyrektor Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej, autorka publikacji pt. „Rys historyczny Stopnicy”. Wyrazy uznania dla inicjatywy władz Miasta i Gminy przekazał Pan Jan Klamczyński Wójt Szydłowa i wiceprezes Stowarzyszenia Miast Króla Kazimierza. Odsłonięcia popiersia i tablicy dokonał Sercanin ks. Stanisław Dadej Honorowy Obywatel Stopnicy, który powiedział: „Królowi Kazimierzowi Wielkiemu należy się pamięć i hołd za dobro, które poczynił dla kraju, a z którego Stopnica zyskała w postaci fundacji kościół, zamek, szpital i prawa miejskie”. Poświęcenia popiersia i tablicy dokonał Proboszcz Parafii pw. św. App. Piotra i Pawła w Stopnicy ks. Janusz Rydzek. O samej rzeźbie, tablicy i pracy nad nimi opowiedział autor Pan Arkadiusz Latos. Po oficjalnej części uroczystości Przewodnicząca Rady Miejskiej Stopnicy zaprosiła zebranych na koncert w wykonaniu Ewy i Mariusza Maligów, a potem wspólnie z Burmistrzem poczęstowali zebranych pysznym tortem. 29  grudnia 2017 roku był uroczystym dniem dla Stopnicy, bo tego dnia Król Kazimierz Wielki – dobroczyńca miasta, na nowo zamieszkał w swoim zamku.

Wioletta Ciećko dyrektor Miejsko- Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy

 

 

 

Fotografie wykonał Robert Gwóźdź.

 

 

 

458 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0