browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Zarząd

2019

 

Zmiana składu dokonana w dniu 24 VI 2019 r. podczas Walnego Zebrania Członków w Kruszwicy, woj. kujawsko-pomorskie

Eugeniusz Gołembiewski – prezes; Anna Mackiewicz,wiceprezes; Jan Klamczyński – wiceprezes; Andrzej Zdrojewski, sekretarz generalny, Krystyna Pawlakskarbnik; Lech Łbik – członek, Sławomir Brodziński – członek

Wybrany 18 VI 2016 r. w czasie Walnego Zebrania w Krakowie, woj. małopolskie

Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz Kowala – prezes, Anna Mackiewicz – zastępca prezydenta Bydgoszczy – wiceprezes Jan Klamczyński – wójt Szydłowa – wiceprezes, Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak – wicestarosta Łęczycy skarbnik, Renata Nowakowska – dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu, członek Zarządu, płk. Dariusz Żuchowski – d-ca 1 Brygady Logistycznej im. Króla Kazimierza Wielkiego z Bydgoszczy, członek Zarządu

2012

Wybrany 26 VI 2012 r. w czasie walnego zebrania w Niepołomicach, woj. małopolskie

Eugeniusz Gołembiewski – burmistrz Kowala, prezes Jan Klamczyński – wójt Szydłowa, wiceprezes, Jan Szopiński – zastępca prezydenta Bydgoszczy, wiceprezes Zdzisław Jan Zasada – prezes Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, sekretarz generalny, Krystyna Pawlak – wicestarosta Łęczycy, skarbnik Renata Nowakowska – dyrektor Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki Zamek w Przemyślu, członek Zarządu Aldona Orman – aktorka z Warszawy, członek Zarządu

2011

Wybrany 11 VI 2011 r. w czasie walnego zebrania w Przedborzu, woj. łódzkie

Eugeniusz Gołembiewski z Kowala – prezes, Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes, Jacek Lupa z Lelowa – wiceprezes, Zdzisław Jan Zasada z Włocławka – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak z Łęczycy – skarbnik, Henryka Kaszycka–Paniw z Przemyśla członek Zarządu, Jan Szopiński z Bydgoszczy – członek Zarządu

2009

Wybrany 6 VI 2009 r. w czasie walnego zebrania w Szydłowie, woj. świętokrzyskie

Eugeniusz Gołembiewski z Kowala – prezes, Jan Klamczyński z Szydłowa – wiceprezes, Jerzy Szydłowski z Lelowa – wiceprezes, Zdzisław Jan Zasada z Włocławka – sekretarz generalny, Krystyna Pawlak z Łęczycy – skarbnik, Henryka Kaszycka–Paniw z Przemyśla – członek Zarządu, Jacek Rosół z Bydgoszczy – członek Zarządu

2008

Wybrany 29 III 2008 r. w czasie inauguracyjnego zebrania w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie

Eugeniusz Gołembiewski z Kowala – prezes Stanisław Kracik z Niepołomic – wiceprezes, Jerzy Szydłowski z Lelowa – wiceprezes, Zdzisław Jan Zasada z Włocławka – sekretarz generalny, Henryka Kaszycka–Paniw z Przemyśla – skarbnik, vacat – członek Zarządu, vacat – członek Zarządu


Dodaj komentarz