browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kontakt,Bank,NIP,Składki

Adres

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego
87-820 Kowal

ul. Zamkowa 4
pow. włocławski
woj. kujawsko-pomorskie
E-mail: kazimierzwielki@home.pl  lub kazimierzwielki@kazimierzwielki.pl

www.kazimierzwielki.pl

 

Telefony

PREZYDIUM RADY STOWARZYSZENIA

PRZEWODNICZĄCY RADY – Jacek Maciejewski (Bydgoszcz), tel. 697697566
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY – Marek Chudoba (Czchów), tel. 14 68 43 080
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO RADY – Roman Ptak (Niepołomice), tel. 12 28 11 260
SEKRETARZ RADY – Lech Łbik (Bydgoszcz), tel. 516165726
CZŁONEK PREZYDIUM RADY – Stanisław Gliszczyński (Koronowo), tel. 52 3826 400
CZŁONEK PREZYDIUM RADY – płk Dariusz Pluta (Bydgoszcz), tel. (52) 378 1601

 

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

PREZES ZARZĄDU – Eugeniusz Gołembiewski (Kowal), tel. 602577789
WICEPREZES ZARZĄDU – Jan Szopiński (Bydgoszcz), tel. 52 58 58 390
 WICEPREZES ZARZĄDU –  Jan Klamczyński (Szydłów), tel. 41 35 45 125
SEKRETARZ GENERALNY ZARZĄDU – Zdzisław Jan Zasada (Słubica Dobra), tel. 606359820
SKARBNIK ZARZĄDU – Krystyna Pawlak (Łęczyca), tel. 24 72 10 300
CZŁONEK ZARZĄDU – Renata Nowakowska (Przemyśl), tel. 16 678 50 61
CZŁONEK ZARZĄDU – Aldona Orman (Warszawa), tel. 600900006
 

KOMISJA REWIZYJNA

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI – Wojciech Rudziński (Kowal), tel. 661275374
SEKRETARZ KOMISJI – Andrzej Wojciech Lewandowski (Kowal), tel. 696553631
CZŁONEK KOMISJI – Andrzej Borucki (Łęczyca), tel. 24 7218 997

__________________________________________________________________

KIEROWNIK PROJEKTU „KAZIMIERZ WIELKI `2010”

Zdzisław Jan Zasada

   Telefon kom. 606359820    E-mail: kazimierzwielki@home.pl

 

NIP, REGON, KSR

NIP 888-301-9277

KRS 0000314593

REGON 340507075

 

Bank

 Bank Spółdzielczy w Kowalu

Nr konta: 51 9557 0006 0000 3580 2000 0001

 

Składki

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ NA 2015 r.:

* Miasta i miejscowości – 1000,00 zł

* Szkoły, organizacje, stowarzyszenia – 100,00 zł

* Członkowie indywidualni – 25,00 zł


Dodaj komentarz