browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Sesja naukowa z okazji 500- lecia relokacji Miasta Kowala

Opublikowane Przez w dniu 10 maja 2019

W świadomości mieszkańców Kowala zapisał się fakt, że pierwszy datowany dokument, w którym pojawia się Kowal, pochodzi z 1185  roku i to właśnie ta data jest przyjmowana jako początek pisanej historii Miasta. Choć brak jest na to dokumentów, to jednak – jak to wynika z naukowych badań – prawa miejskie tzw. magdeburskie,  Kowal otrzymał w wieku XIV, najprawdopodobniej od króla Kazimierza Wielkiego. Natomiast w roku 1519, a więc dokładnie 500 lat temu, inny władca król Zygmunt I Stary nadał natomiast Kowalowi tzw.  prawo chełmińskie, pogłębiające jego samorząd i przyznające mu prawo sądownicze oraz szereg ekonomicznych przywilejów, co przyjmuje się jako relokację Kowala. Z tej właśnie okazji – z inicjatywy Burmistrza oraz Stowarzyszenia „Aktywny Kowal” – Włocławskie Towarzystwo Naukowe zorganizowało konferencję poświęconą historii Kowala.

Odbyła się ona we wtorek 30 kwietnia 2019 r. w remizie strażackiej. Oprócz prelegentów, Honorowych i Zasłużonych Obywateli Kowala, radnych Rady Miasta i Powiatu, szefów organizacji społecznych i dyrektorów naszych szkół do udziału w niej zaproszeni zostali także przedstawiciele władz Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, którego prezesem jest dr Zdzisław Jan Zasada. Swoją obecnością konferencje zaszczycili także rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej prof. dr hab. Stanisław Kunikowski oraz prof. dr hab. Zbigniew Kruszewski – prezes Płockiego Towarzystwa Naukowego, a zarazem rektor Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Konferencję prowadził dr Marek Zieliński z WTN. W jej trakcie przedstawione zostały następujące referaty:

– dr Anna Prokopiak – Lewandowska, Przyczynek do problematyki lokacji i relokacji Kowala oraz innych miast kujawskich

– dr Adam Kosecki z Bydgoszczy, Samorząd miasta Kowala w XV wieku,

– mgr Mariusz Szczepaniak, Morfogeneza Kowala – próba lokalizacji grodu wraz z innymi ważnymi obiektami

– dr Zdzisław Jan Zasada, Z przeszłości powiatu kowalskiego od połowy XII wieku do końca istnienia Rzeczypospolitej Obojga Narodów

– mgr Marek Zbigniew Osmałek, Polityka Kazimierza Wielkiego i innych władców polskich wobec ludności żydowskiej w okresie średniowiecza

– mgr Jerzy Giergielewicz, Geneza, nazewnictwo oraz okoliczności zmian nazw ulic i Placów w mieście Kowalu

– mgr Eugeniusz Gołembiewski, Pamięć o Kazimierzu Wielkim w jego rodzinnym mieście Kowalu

– mgr Arkadiusz Ciechalski, Praca wychowawcza Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kowalu wokół bohatera szkoły Kazimierza Wielkiego

Po wygłoszeniu referatów, co trwało 3,5 godziny, uczestnicy sesji udali się pod pomnik króla Kazimierza Wielkiego, aby złożyć wiązankę kwiatów w dniu 709 rocznicy Jego urodzin.
Osoby zainteresowane treścią referatów pragniemy poinformować, że wszystkie one, a także referat Zbigniewa Kurpińskiego: Kazimierz Wielki i miasto jego urodzenia na walorach artystycznych zostały umieszczone w ilustrowanej, liczącej blisko 200 stron publikacji książkowej: „Jubileusz 500- lecia relokacji Królewskiego Miasta Kowal”. Książkę można  nabyć w Urzędzie Miasta i Bibliotece Miejskiej w cenie 20 zł.[Best_Wordpress_Gallery id=”309″ gal_title=”500 lecie Kowala”]