browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

PRO MEMORIA

Opublikowane Przez w dniu 26 listopada 2018

Zmarł Jerzy Lesław Wyrozumski – Członek Honorowy Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu na Kujawach, odznaczony Złotym Medalem Króla Kazimierza Wielkiego.

          Urodzony 7 marca 1930 r. w Trembowli (Ukraina). Zmarł 2 listopada 2018 r. W czasach powojennych jego droga zawiodła go do Krakowa, gdzie znalazł miejsce w nowej Ojczyźnie. W 1950 r. rozpoczął studia historyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem znakomitych uczonych z Ludwikiem Piotrowiczem, Janem Dąbrowskim i Romanem Grodeckim na czele, które ukończył w 1955 r. Dysertację doktorską obronił w 1963 r. na podstawie pracy Tkactwo małopolskie w wiekach średnich. W 1981 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1993 r. profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. Jego specjalność naukową stanowią dzieje polskiego średniowiecza, zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie. Przez szereg lat był pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W latach 1994-2015 był sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zarządu Kasy im. Józefa Mianowskiego-Fundacji Popierania Nauki, członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

          Wielokrotnie był nagradzany oraz odznaczany za swoją działalność i naukową twórczość, m.in. Komandorią Orderu św. Sylwestra, estońskim Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej, srebrnym medalem Cracoviae Merenti, polskimi orderami i medalami, nagrodą Miasta Krakowa oraz nadanym 12 września 2014 r. przez Kapitułę Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego – Złotym Medalem Króla Kazimierza Wielkiego.

          Profesor był doktorem honoris causa kilku polskich i zagranicznych uniwersytetów, w tym i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Cześć Jego pamięci!

W Kowalu, listopad 2018 r.