browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Pokłonili się patronowi swojej uczelni

Opublikowane Przez w dniu 10 maja 2019

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy zostali zaproszeni po raz kolejny do królewskiego miasta Kowala na urodziny patrona swojej uczelni. To właśnie w tym kujawskim miasteczku dnia 30 kwietnia 1310 r. księżna Jadwiga, żona Władysława Łokietka, powiła syna Kazimierza. Z tej okazji burmistrz Kowala, Eugeniusz Gołembiewski, organizuje 1 maja Jarmark Kazimierzowski.

Po drodze z Bydgoszczy do Kowala słuchacze KUTW zatrzymali się na postój w Ciechocinku. W tym sławnym uzdrowisku seniorzy nawdychali się jodu pod tężniami i zrobili obowiązkowe zdjęcia pod „Grzybkiem”. Następnie wesoły autobus ruszył w drogę do Kowala. Święto miasta zainaugurował korowód historyczny. W strojach stylizowanych na średniowieczne maszerowali prawie wszyscy mieszkańcy tego urokliwego miasteczka. Szły więc przedszkolaki, uczniowie tutejszych szkół pracownicy urzędu miasta. W przebraniu stylizowanym na wieki średnie wystąpiła również Rada Rodziców i Rada Seniorów. Po złożeniu kwiatów pod pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego korowód przemaszerował pod scenę przy Centrum Społeczno-Kulturalnym. Brawurowo zaprezentował się Zespół Wokalny „A-nutki” z Kazimierzowskiego UTW. Każda piosenka nagradzana była gromkimi brawami. Na bis, widzowie poprosili o zaśpiewanie piosenki „O Karol” – mówi z dumą Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy KUTW.

W trakcie uroczystości Burmistrz miasta Kowal został laureatem nagrody „PRZYJACIEL KUTW”

Kapituła Nagrody „Przyjaciel KUTW” zadecydowała o przyznaniu tej zaszczytnej statuetki Eugeniuszowi Gołembiewskiemu, burmistrzowi królewskiego miasta Kowal. Laureat pełni również funkcję prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.
Statuetkę „PRZYJACIEL KUTW” wręczyła laureatowi Bożena Sałacińska, przewodnicząca Kapituły i Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy. Świadkami tego uroczystego momentu byli mieszkańcy królewskiego miasta Kowala, biorący udział w Jarmarku Kazimierowskim.

Słuchacze Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Bydgoszczy od kilku lat są członkami Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego. Systematycznie współpracują z Eugeniuszem Gołembiewskim, Prezesem SKKW. Wspólne działania mają na celu upamiętnienie działalności Króla Kazimierza III Wielkiego oraz jego wkładu w lokowanie i budowę miast.

[Best_Wordpress_Gallery id=”313″ gal_title=”Bydgoszcz UTW w Kowalu”]