browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konferencja „Szlak Króla Kazimierza Wielkiego w województwie łódzkim”

Opublikowane Przez w dniu 18 października 2017

Powstający szlak turystyczny Króla Kazimierza Wielkiego był tematem piątkowej konferencji, która odbyła się 29 września 2017 r. w Muzeum Regionalnym w Opocznie, woj. łódzkie. Organizatorami konferencji było opoczyńskie Muzeum oraz Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego z siedzibą w Kowalu na Kujawach.

Pas miejscowości związanych z królem Kazimierzem Wielkim rozciąga się od Pomorza Zachodniego po Podole. Obecnie potencjał związany z postacią jednego z najbardziej znamienitych władców w historii Polski nie jest w pełni wykorzystywany. Spójna identyfikacja, jednolity kalendarz wydarzeń, promocja, publikacje, skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych, odznaki turystyczne dla zwiedzających to tylko niektóre aspekty związane ze współpracą samorządów i organizacji w ramach szlaku. Ze względu na duży zasięg terytorialny miast i obiektów z czasów monarchy, do realizacji idei najprawdopodobniej przystąpią nie tylko urzędy marszałkowskie, ale i miejscowości znajdujące się obecnie na Ukrainie.

Program konferencji był bardzo bogaty i przewidywał aż osiem wykładów. Jako pierwszy prelekcję wygłosił dr Tomasz Dziki, Sekretarz Generalny SKKW oraz kierownik Archiwum Państwowego we Włocławku, który opowiedział zebranym na temat historii i działalności Stowarzyszenia oraz najbliższych jego zamierzeń związanych ze powstawaniem szlaku. Po nim wystąpił gospodarz konferencji Adam Grabowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie. W swoim wykładzie przedstawił najbardziej charakterystyczne elementy historii i krajobrazu Opoczna związanie z postacią Kazimierza Wielkiego. Kolejnym elementem konferencji było wystąpienie archeologa Błażeja Muzolfa, który podsumował tegoroczne badania archeologiczne przeprowadzone na dziedzińcu zamkowym i na ulicy Stanisława Kowalskiego w Opocznie. Archeolog podkreślił, że były to pierwsze w historii badania archeologiczne na terenie średniowiecznego Opoczna. Gościem konferencji był również Jacek Ziółkowski, który w zastępstwie burmistrza Łęczycy Moniki Kilar-Błaszczyk przedstawił najważniejsze atrakcje historyczne tego miasta. Po nim, na temat związków Wielunia z Kazimierzem Wielkim, opowiedział Jan Książek, dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej, który pełni także funkcję prezesa Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddział w Łodzi. Doktor Marcin Broniarczyk z Rawy Mazowieckiej mówił z kolei na temat stanu badań i perspektyw rozwoju miejscowego zamku książąt mazowieckich. Zachowane i utracone ślady działalności Kazimierza Wielkiego w Piotrkowie Trybunalskim były tematem wystąpienia Jacka Ziętka z Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim. Ostatnim prelegentem opoczyńskiej konferencji był znany w kraju numizmatyk i kolekcjoner Jarosław Janczewski. Tematem jego wystąpienia były monety i medale króla Kazimierza Wielkiego.

Podczas konferencji aktywnie głos zabierał burmistrz Opoczna Rafał Kądziela. Z wielkim zaangażowaniem mówił na temat rozpoczętej właśnie rewitalizacji historycznej części Opoczna – najbliższego otoczenia i samego zamku Kazimierzowskiego, Domu Esterki oraz zabytkowej kamienicy przy Placu Kościuszki 20.

856 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0