browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Konferencja naukowa w Koronowie

Opublikowane Przez w dniu 18 listopada 2017

 

W dniu 10 XI 2017 r. w Koronowie, woj. kujawsko-pomorskie (członek instytucjonalny Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego) odbyła się konferencja naukowa pn. „Rycerze i rycerstwo w średniowiecznej Polsce”. Jej organizatorami byli Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego i Burmistrz miasta Koronowo. Honorowy patronat nad konferencją sprawował prof. dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski – Członek Honorowy SKKW, wybitny historyk i znawca króla Kazimierza Wielkiego  oraz jego czasów.

Uczestników konferencji powitał oraz zarysował dzieje Ziemi koronowskiej mgr Stanisław Gliszczyński – burmistrz Koronowa, po czym wprowadzenia do obrad dokonał mgr Eugeniusz Gołembiewski – prezes SKKW i burmistrz Kowala. Konferencje prowadził dr Władysław Kubiak z Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.

Podczas trwania konferencji wygłoszono następujące referaty:

 • Rycerze i rycerskość w pismach Marcina Bielskiego   dr hab. Aleksander Bołdyrew, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach;
 • Rzemiosło wojenne w czasach panowania pierwszych Piastów – dr Zdzisław Jan Zasada, Włocławskie Towarzystwo Naukowe;
 • Koszty ekwipunku wojennego w Polsce w XV wieku prof. zw. dr hab. Jan Szymczak, Uniwersytet Łódzki;
 • Krystyn z Koziegłów (zm. 1418 r.) – rycerz i posiadacz ziemski. Bliski współpracownik króla Władysława Jagiełły – dr Krzysztof Witkowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą;
 • „Tam gdzie śmierdzą wszyscy, nie czuć nikogo”, czyli o higienie w czasach kazimierzowskich – mgr Daria Kieraszewicz, Muzeum Mydła w Bydgoszczy;
 • Białogłowy w otoczeniu rycerzy – dr Barbara Kowalska, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie;
 • Edukacja rycerska w późnym średniowieczu w Polsce na przykładzie wybranych przedstawicieli rodu Doliwitów – mjr dr Szymon Markowski, Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu;
 • Rycerz, jaki jest, każdy widzi… inaczej – wizerunek średniowiecznego rycerza w rysunku, grafice i malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku (przyczynek do dyskusji) – mgr Wojciech Przybyszewski, redaktor naczelny “Spotkania z Zabytkami”;
 • O literackich obrazach zachowań rycerskich wobec średniowiecznych wzorców osobowych – dr Adam Wróbel, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku;
 • Etos rycerski – prawda czy mit? – dr Tomasz Dziki, Archiwum Państwowe we Włocławku.Podsumowania obrad dokonał prof. dr hab. Stanisław Kunikowski – rektor Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
  Ważnymi elementami konferencji był:
 • pokaz rycerskiego uzbrojenia i walki w wykonaniu Koronowskiej Komandorii Templariuszy,
 • zwiedzanie kościoła klasztornego cystersów w Koronowie.
  Materiały pokonferencyjne opublikowane zostaną w 19 numerze „Zapisek Kazimierzowskich”.

  Fot. Wojciech Nawrocki

« 1 z 2 »

948 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook3Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0