browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Kazimierz Wielki ponownie w Bochni

Opublikowane Przez w dniu 24 listopada 2020

Król Kazimierz Wielki ponownie na bocheńskim Rynku

W dniu 30 października 2020 r. na rewitalizowany bocheński Rynek wrócił pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Przez prawie rok był konserwowany w specjalistycznej pracowni. Wszystkie prace konserwatorskie wykonywane były pod kierunkiem dyplomowanego konserwatora zabytków Grzegorza Wątora z Pracowni Konserwacji Dzieł Sztuki w Jaworniku koło Myślenic. Obejmowały oczyszczenie, uzupełnienie ubytków oraz wykonanie powłok impregnacyjnych.

Pomnik króla Kazimierza Wielkiego wzniesiony został w 1871 r. na fali patriotycznego ożywienia związanego z odkryciem w katedrze wawelskiej szczątków tego ważnego dla rozwoju Polski monarchy. W dniu 24 października 1870 r. Rada Miejska Bochni podjęła następującą uchwałę: Na głównym Rynku Bochni wystawiony ma być pomnik na cześć Króla Polskiego JMĆ Kazimierza Wielkiego, któren był ojcem i wielkim dobrodziejem miasta Bochni. Wykonany z wapienia pińczowskiego pomnik jest dziełem Walerego Gadomskiego (1833–1911), profesora rzeźby w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych, a prac nad jego powstaniem doglądał sam Jan Matejko, który osobiście zaangażował się w powstanie pomnika. Uroczystość odsłonięcia pomnika odbyła się 29 maja 1871 r.

Pierwszej poważnej renowacji i zmian otoczenia pomnika dokonano w 1933 r. Okazją ku temu były uroczyste obchody 600-lecia wstąpienia na tron Kazimierza Wielkiego. Od 1964 r., czyli od czasu przebudowy rynku, pomnik przez następne ćwierćwiecze miał zupełnie inny wygląd. Wtedy to obok pomnika założono skwer. W 1988 r. podczas kolejnej konserwacji rzeźby zrekonstruowano cokół według pierwotnego wzoru. Poprzednio figura zdemontowana była dość niedawno, bo w 2000 r., kiedy to dokonano jego oczyszczenia i konserwacji.

Na Rynku nadal trwają prace archeologiczne i prace budowlane związane z zadaniem „Rynek OD-NOWA”. Prace archeologiczne powinny zakończyć się w tym roku, a cała inwestycja prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2021 r.

Źródło: Internetowy Serwis Lokalny Bochnia@nin, fot. Tomasz STODOLNY/Bochnianin.pl [30 X 2020 r.].