browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Skład

 Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego wybrana w Będzinie
w dn. 26 kwietnia 2013 r. na lata 2013-2016

 

Przewodniczący: prof. dr hab. Antoni Barciak, Katowice, antoni.barciak@us.edu.pl, tel. 32-2505904

Z-ca przewodniczącego: prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, Ciechocinek, stanislawkunikowski@o2.pl, tel. 728-578-388

Sekretarz: mgr Irena Majda, Olkusz, sekretariat@lo1.olkusz.pl, tel. 32-6431490, 32-6431422

Członek: mgr inż. Eugeniusz Kapuśniak, Żarnowiec, ug@zarnowiec.pl, tel. 32-6449320, 32-6449288

Członek: mgr Sławomir Brodziński, Będzin, sab@op.pl, tel. 501294393


Dodaj komentarz