browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Decyzje

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego przyznała ZŁOTY MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

Lp. Wyróżniony Data wręczenia medalu
1 Miasto Kowal, woj. kujawsko-pomorskie 28 XII 2013
2 1. Brygada Logistyczna im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
27 VI 2014
3 Prof. dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski z Krakowa 12 IX 2014
 4  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 21 IV 2017 
5 Dr Zdzisław Jan Zasada ze Słubicy Dobrej (Włocławek) 23 VI 2017 

 

Na wniosek Zarządu Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego przyznała MEDAL KRÓLA KAZIMIERZA WIELKIEGO

Lp. Wyróżniony Data wręczenia medalu
1 Miasto Koronowo, woj. kujawsko-pomorskie 18 XII 2013
2 Miasto Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie 23 IV 2014
3 Miasto Przemyśl, woj. podkarpackie 22 VI 2014
4 Henryka Kaszycka-Paniw z Przemyśla, woj. podkarpackie 22 VI 2014
5 Jan Klamczyński z Szydłowa, woj. świętokrzyskie
22 VI 2014
6 Miasto Kruszwica woj. kujawsko-pomorskie
13 VII 2014
7 Gmina Szydłów, woj. świętokrzyskie
27 VII 2014
8 Sławomir Brodziński z Będzina, woj. katowickie 12 IX 2014
9 Gmina Inowłódz, woj. łódzkie 11 X 2014
10 Zespół Szkół Centrum Szkolenia Rolniczego im. Kazimierza Wielkiego
w Kowalu, woj. kujawsko-pomorskie
17 X 2014
11 Tadeusz Biniewicz z Gostynina, woj. mazowieckie 12 XII 2014
12 Jerzy Giergielewicz z Włocławka, woj. kujawsko-pomorskie 12 XII 2014
13 Lech Łbik z Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie 12 XII 2014
14 Miasto Stopnica, woj. świętokorzyskie 16 I 2015
15 Miasto Niepołomice, woj. małopolskie
16 Miasto Łęczyca, woj. łódzkie 27 VI 2015 
17 Miasto Czchów, woj. małopolskie  10 VI 2015
18 Jarosław Janczewski z Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie 9 X 2015
19 Wojciech Kazimierz Sobolewski z Bydgoszczy,
woj. kujawsko-pomorskie
 6 V 2016
20   I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu, woj. małopolskie 17 VI 2016
 21  płk. Eugeniusz Orzechowski z Krakowa, woj. małopolskie 18 VI 2016  
22  Jacek Maciejewski z Bydgoszczy, woj. kujawsko-pomorskie  27 X 2016

23. Bożena Sałacińska, Bydgoszcz – 2018 r.

24. Marek Chudoba, Burmistrz Czchowa – 2019 r.


Dodaj komentarz