browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jubileuszowe „Zapiski”

Opublikowane Przez w dniu 7 marca 2021

Z satysfakcją informujemy, że niebawem dotrze do członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego 25 JUBILEUSZOWY numer „Zapisek Kazimierzowskich”. Wśród artykułów m.in. Uchwała Senatu RP w sprawie 650. rocznicy śmierci Kazimierza Wielkiego, Liczba zamków wybudowanych z fundacji Kazimierza III, Polityka Kazimierza Wielkiego i innych władców wobec ludności żydowskiej w średniowieczu, Zagadkowa cyfra dynastyczna na groszu krakowskim Kazimierza Wielkiego, Zapraszamy do Stopnicy – Miasta Królewskiego. Z jego treściami – już od chwili obecnej – można zapoznać się tutaj