browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Jubileusze prof. J.L. Wyrozumskiego

Opublikowane Przez w dniu 5 marca 2018

W 55. rocznicę obrony doktoratu, 25. rocznicę nadania tytułu profesora zwyczajnego i 88. rocznicę urodzin

          Prof. dr hab. Jerzy Lesław Wyrozumski, urodził się 7 III 1930 r. w Trembowli (Ukraina). W czasach powojennych jego droga zawiodła go do Krakowa, gdzie znalazł miejsce w nowej Ojczyźnie. W 1950 r. rozpoczął studia historyczne w Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem znakomitych uczonych z Ludwikiem Piotrowiczem, Janem Dąbrowskim i Romanem Grodeckim na czele, które ukończył w 1955 r.

          Dysertację doktorską obronił w 1963 r. na podstawie pracy Tkactwo małopolskie w wiekach średnich. W 1981 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1993 r. profesorem zwyczajnym nauk humanistycznych. Jego specjalność naukową stanowią dzieje polskiego średniowiecza, zwłaszcza problematyka gospodarczo-społeczna i ustrojowa oraz ruchy społeczno-religijne w Europie.

Przez szereg lat był pracownikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Prezesem Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. W latach 1994-2015 był sekretarzem generalnym Polskiej Akademii Umiejętności, członkiem zarządu Kasy im. Józefa Mianowskiego-Fundacji Popierania Nauki, członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów.

Profesor był wielokrotnie nagradzany oraz odznaczany za swoją działalność i naukową twórczość, m.in. Komandorią Orderu św. Sylwestra, estońskim Orderem Krzyża Ziemi Maryjnej, srebrnym medalem Cracoviae Merenti, polskimi orderami i medalami, nagrodą Miasta Krakowa oraz nadanym 12 IX 2014 r. przez Kapitułę Odznaczeń Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego – Złotym Medalem Króla Kazimierza Wielkiego. Profesor jest doktorem honoris causa kilku polskich i zagranicznych uniwersytetów, w tym i Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Z okazji przypadających w 2018 r. jubileuszów 55-lecia nadania tytułu profesora zwyczajnego oraz 25-lecia obrony pracy doktorskiej władze Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego składają Panu Profesorowi serdeczne gratulacje. Jednocześnie, jako naszemu Honorowemu Członkowi, z okazji 88. urodzin, życzymy dalszej owocnej pracy naukowej oraz dużo zdrowia tak potrzebnego, by realizować zamierzenia osobiste i na niwie naukowej.

W Kowalu, marzec 2018 r.

387 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0