browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

IX Konkurs Historyczny

Opublikowane Przez w dniu 7 kwietnia 2021

IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy ogłasza

IX KONKURS W RAMACH OBCHODÓW ROCZNICY URODZIN KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO

Patronat honorowy:

Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu

 

REGULAMIN KONKURSU

Organizator konkursu: IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego

ul. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz

Cel ogólny konkursu: Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku

Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 6-8) i szkół ponadgimnazjalnych, szkół – członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:

Literacka Tytuł konkursu: „Onegdaj, gdy na łowy do puszczy wyruszyłem…” (komiks)

Wymagania konkursowe:

Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).
Ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych.

dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Historyczna Tytuł konkursu: Sekrety królewskiego dworu (lapbook)
Wymagania konkursowe:

Wykonanie lapbooku lub albumu, z dowolnej technice.
Ocenie podlega: realizacja tematu, poprawność merytoryczna, technika i estetyka wykonania.
dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Plastyczna Tytuł konkursu: Mural prezentujący czasy panowania króla Kazimierza Wielkiego.
Wymagania konkursowe:

Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).
Ocenie podlega: ciekawe ujęcie tematu, technika i estetyka wykonania.

dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Fotograficzna Tytuł konkursu: Które miejsca w Twojej miejscowości pokazałbyś królowi Kazimierzowi Wielkiemu? (reportaż zdjęciowy).
Wymagania konkursowe:

4 fotografii w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
Ocenie podlega: technika wykonania, kadrowanie.

Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Termin i miejsce konkursu:

Termin składania prac – do 30.04.2021 r. – Sekretariat szkoły
Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników (informacja mailowa do szkoły uczestnika) – do 14.05.2021 r.
Wręczenie nagród – 31.05.2021 r.
Uwagi:

Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
Uczestnictwo w konkursie jest możliwe po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 lub załącznik 2).
Prace uczestników nie podlegają zwrotowi i mogą być upowszechniane.
Prace podlegają ocenie komisji konkursowej. Od werdyktu jury nie ma odwołania.
Zapraszamy do udziału!