browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Z Bożeną Sałacińską o problemach starszych ludzi

Opublikowane Przez w dniu 2 lutego 2018

O problemach ludzi starszych red. Anna Trzcińska rozmawiała z Bożeną Sałacińską, przewodniczącą Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szefową struktur wojewódzkich Obywatelskiego Parlamentu Seniorów,  członkiem Bydgoskiej Rady Seniorów, a także członkiem ogólnopolskiej Akademii Liderów „60+”.

Seniorzy będą w najbliższych latach szczególnie ważną grupą wiekową. Do 2050 roku osoby powyżej 60. roku życia będą stanowić 40 procent polskiego społeczeństwa. Z jakimi problemami muszą się mierzyć na co dzień? Co doskwiera im najbardziej: zdrowie, finanse, czy samotność?  Takie tematy były poruszane w trakcie dyskusji w studio TVB 23 styczna 2018 r.

555 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook11Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0