browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

707. urodziny króla Kazimierza III w Będzinie

Opublikowane Przez w dniu 8 maja 2017

FOT_0994kaziStowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce oraz Towarzystwo Przyjaciół Będzina zorganizowali 27 kwietnia w Będzinie uroczystość z okazji 707. urodzin Kazimierza III Wielkiego, założyciela miasta. Wydarzenie to stało się już będzińską tradycją, bowiem członkowie tych stowarzyszeń co roku – zgodnie z deklaracją złożoną w 2010 r. w 700. urodziny króla (przypadające 30 kwietnia) – organizują w kazimierzowskim grodzie uroczystości z okazji kolejnych rocznic urodzin monarchy. W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej odbyła się promocja przewodnika „Kazimierz Wielki w Będzinie”, wydanego przez Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego, pod patronatem obu stowarzyszeń będzińskich, dzięki mecenatowi Fabryki Przewodów Energetycznych w Będzinie, Banku Spółdzielczego w Będzinie, Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej w Sosnowcu i Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Książką tą depozytariusze tradycji kazimierzowskiej zapraszają do spaceru po tych miejscach w Będzinie, które albo pamiętają czasy Kazimierza Wielkiego, albo też jemu są poświęcone. Na historycznym wzgórzu zamkowym, w kościele Świętej Trójcy, w obrębie którego król ufundował pierwszą murowaną świątynię w mieście, odprawiono mszę świętą w intencji władcy, wzbogaconą opisem urodzin Kazimierza Wielkiego według „Roczników, czyli Kronik sławnego Królestwa Polskiego” Jana Długosza. Po mszy uczestniczący w niej przedstawiciele władz parlamentarnych, miejskich i stowarzyszeń lokalnych oraz mieszkańcy Będzina złożyli kwiaty przed obeliskiem poświęconym Kazimierzowi Wielkiemu, który w 2010 r. ufundowało Stowarzyszenie Ratujmy Kościół na Górce. Za rok królewski Będzin będzie obchodził 660-lecie nadania – na mocy przywileju lokacyjnego z 5 sierpnia 1358 r. – praw miejskich. Być może będzie to okazja, aby w 708. urodziny króla i kilka dni po 685. rocznicy jego koronacji (odbyła się 25 kwietnia na Wawelu) zorganizować w Będzinie z władzami miasta Festyn Kazimierzowski.

Tekst – Sławomir Brodziński

Fotografie – Wojciech Borkowski i Czesław Fornalczyk.

791 total views, 1 views today

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0