browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

4 LO Bydgoszcz – Konkurs

Opublikowane Przez w dniu 18 stycznia 2017

logo-bydgozcz_noweZespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
ogłasza
VI KONKURS W RAMACH OBCHODÓW ROCZNICY URODZIN
KRÓLA KAZIMIERZA III WIELKIEGO
Konkurs współfinansowany jest z Bydgoskiego Grantu Oświatowego,
pod honorowym patronatem Stowarzyszenia
Króla Kazimierza Wielkiego
z siedzibą w Kowalu

Organizator konkursu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Kazimierza Wielkiego, ul. Stawowa 39, 85 – 323 Bydgoszcz

 Cel ogólny konkursu:

Upamiętnienie, upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku

Kazimierza III Wielkiego oraz poznawanie i popularyzacja historii regionu uczestników konkursu.

Warunki uczestnictwa: uczniowie bydgoskich szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, szkół – członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego oraz szkół noszących imię Kazimierza Wielkiego.

Kategorie konkursowe:     

 1. Literacka Tytuł konkursu: Wiersz na cześć króla Kazimierza Wielkiego.

 Wymagania konkursowe:

 1. Forma: wiersz – maksymalnie jedna strona formatu A4; czcionka Times New Roman 10-11 (ocenie podlega: realizacja tematu, oryginalność ujęcia tematu, zachowanie cech gatunkowych)
 2. dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Historyczna Tytuł konkursu: „Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną” – dokonania króla Kazimierza Wielkiego w moim regionie.

Wymagania konkursowe:

 1. Prezentacja multimedialna – maksymalnie 15 stron.
 2. dane uczestnika (imię i nazwisko), opiekuna (imię i nazwisko) oraz dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Plastyczna Tytuł konkursu: Dzień z życia Kazimierza Wielkiego – komiks

Wymagania konkursowe:

 1. Format prac – nie większy niż A4, technika dowolna (z wyjątkiem fotografii).
 2. Opis pracy na odwrocie: imię i nazwisko ucznia oraz opiekuna, dane szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).
 1. Fotograficzna Tytuł konkursu: Najpiękniejsze zakątki w miastach kazimierzowskich w obiektywie.

Wymagania konkursowe:

 1. Maksymalnie 3 fotografie w formacie co najmniej 15x21cm opatrzone tytułem, imieniem i nazwiskiem ucznia oraz opiekuna, danymi szkoły (nazwa, adres, numer telefonu, faksu i e-mail).

Termin i miejsce konkursu:

 1. Termin składania prac – do 28.02.2017 r. – Sekretariat szkoły
 2. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników – do 17.03.2017 r.
 3. Wręczenie nagród – 03.2017 r.                                            

Uwagi:

 1. Do konkursu przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
 2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 3. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie pracy podczas wystawy zorganizowanej na terenie ZSO nr 4.
 4. Składane prace pozostają do dyspozycji organizatorów.

                                                                                                                  Zapraszamy do udziału!

865 Wszystkie Wyświetlenia, 2 Dzisiejsze Wyświetlenia

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0