browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

100 lat LO w Olkuszu

Opublikowane Przez w dniu 22 czerwca 2016

160617_102412_100lat_1lo_kboniecki (Copy)I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu (członek Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego) w 2016 r. obchodzi 100. rocznicę istnienia. Podczas galowej uroczystości, która odbyła się w dn. 17 czerwca 2016 r. społeczność szkolna została nagrodzona Medalem Króla Kazimierza Wielkiego, który na wniosek Zarządu SKKW nadała Kapituła Odznaczeń Króla Kazimierza Wielkiego. Wręczenie medalu i dyplomu dokonali prof. dr hab. Antoni Barciak – przewodniczący Kapituły wraz z dr. Zdzisławem Janem Zasadą – sekretarzem generalnym SKKW.

W 1916 r. z inicjatywy inż. Antoniego Minkiewicza powstało Gimnazjum Męskie, natomiast rok później Liceum Żeńskie. W 1921 r. szkole nadano imię Króla Kazimierza Wielkiego. W „Księdze Pamiątkowej Liceum w Olkuszu”, wydanej z okazji jubileuszu 40-lecia szkoły, fakt ten opisuje dr Innocenty Libura: […] Rok 1921. Zakończono pomyślnie walki na wszystkich pięciu frontach.[…] Wyzwolony z jarzma obcego naród wkraczał na drogę pracy pokojowej. Komitet Ratunkowy Powiatu Olkuskiego zakończył swą działalność przekazując odrodzonej Rzeczypospolitej jedno z wielu swych dzieł pożytecznych: gimnazjum męskie z gronem profesorów, gmachem i wszystkimi urządzeniami. Zmartwychwstała Polska przyjęła dar wdzięcznie nadając szkole nazwę Państwowe Gimnazjum im. Króla Kazimierza Wielkiego. Jesienią 1976 r. na głównej ścianie szkolnego korytarza nowo wybudowanej szkoły zawieszony został portret króla, namalowany przez ówczesnego ucznia klasy humanistycznej Tadeusza Muszyńskiego. Praca nad obrazem trwała trzy tygodnie. Artysta posiłkował się albumem „Poczet Królów Polskich” Jana Matejki. Z uwagi na trudne czasy powstał na domowym lnianym prześcieradle, przy pomocy zestawu farb olejnych. W 1939 r. nastąpiło połączenie Gimnazjum Męskiego i Liceum Żeńskiego w jedno Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego. Kultywując pamięć o patronie w szkole podejmowane są różnorodne przedsięwzięcia. Tradycją stały się coroczne Dni Patrona Szkoły organizowane od 1987 r. Początkowo podczas obchodów odbywały się akademie szkolne oraz wycieczki do dawnej stolicy Polski – Krakowa. Młodzież w krypcie wawelskiej składała kwiaty na sarkofagu króla Kazimierza Wielkiego. Z biegiem lat świętowanie zaczęło zmieniać swój charakter. Dyrekcja symbolicznie przekazuje władzę w ręce przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego pełniącego funkcję króla społeczności szkolnej. Uczniowie i nauczyciele przebierali się w niecodzienne stroje, klasy przygotowywały programy artystyczne. Kiedyś konsekwentnie nawiązywały one do średniowiecza- epoki w której żył patron, często goszczono więc na korytarzach szkolnych i w salach lekcyjnych rycerzy, damy dworu. Dzisiaj tematyka wykracza poza te zagadnienia i zdarzają się dni bajek, filmów czy teleturniejów. Uczniowie uczestniczą w zabawach i konkursach. W szkole panuje wyjątkowa atmosfera. Król Kazimierz Wielki jest zawsze obecny. W każdym roku szkolnym organizowany jest także Szkolny Konkurs Wiedzy o Patronie dla uczniów kl. I na temat historii, tradycji I Liceum Ogólnokształcącego oraz życia i działalności króla Kazimierza Wielkiego. Konkurs w formie testu przeprowadzany jest w II półroczu każdego roku szkolnego. Od 26 I 2009r. I LO należy do Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego i w miarę możliwości, włącza się także w przedsięwzięcia organizowane przez Stowarzyszenie. W roku szkolnym 2009/2010 podczas obchodów jubileuszowych z okazji 700-lecia urodzin Króla Kazimierza Wielkiego został zorganizowany w „Kaziku”, jak potocznie nazywa się naszą szkołę, liczne konkursy. Przez dwa dni: 26 i 27 IV 2010 roku uczniowie prezentowali prace plastyczne związane z sylwetką króla, mieli okazję sprawdzić poziom swojej wiedzy na temat życia i działalności Kazimierza Wielkiego rozwiązując test. Jednak najciekawszą kategorią konkursu okazał się projekt jednodniowej wycieczki „Grodami Kazimierza Wielkiego”. W każdym roku uczniowie pod opieką nauczycieli historii biorą udział w „Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Kazimierzu Wielkim i Jego Czasach” organizowanym przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Innym zwyczajem stały się rajdy szlakiem Króla Kazimierza Wielkiego: Mirów –Bobolice. Uczniowie po przyjeździe do Mirowa najpierw oglądają ruiny zamku a następnie przechodzą do Bobolic gdzie zwiedzają odnowiony zamek. W czasie wycieczki młodzież musi zaprezentować historię tych miejsc w kontekście działalności Kazimierza Wielkiego. Przygotowuje wiersze i piosenki o władcy. W 2016 r. więc Liceum obchodziło również 95. rocznicę nadania szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego i 40. rocznicę zawieszenia portretu patrona. Obecny rok szkolny 2015/2016 jest dla szkoły wyjątkowy. Z okazji  jubileuszu zorganizowano dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu olkuskiego XIII Powiatowy Konkurs Literacko-Historyczny „Król Kazimierz Wielki i Jego czasy”. Nadrzędnym jego celem jest upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o dokonaniach i dorobku Króla Kazimierza Wielkiego oraz popularyzacja historii i tradycji olkuskiego regionu wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców powiatu. Podkreślić należy, iż za czasów panowania Króla Kazimierza Wielkiego obszar obecnego powiatu olkuskiego przechodził okres swojego największego rozkwitu, w tym kulturowego, a sam Olkusz uzyskał miano „Srebrnego Miasta”. Wtedy to tutejszy kościół pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła został rozbudowany do dzisiejszych rozmiarów. Król Kazimierz Wielki zasłużył się wzniesieniem potężnych murów wokół miasta, których fragmenty zachowały się do dnia dzisiejszego. W otoczeniu króla byli Olkuszanie, osobistym bankierem monarchy był olkuski Żyd Lewko. Społeczność szkolna, czcząc 100-lecia istnienia placówki, na nadzieję, iż dzięki różnorakim inicjatywą rozbudzone zostaną zainteresowania młodzieży historią lokalną oraz uświadomiona zostanie waga edukacji historycznej dla budowania swojej tożsamości. Tekst: Archiwum LO w Olkuszu

« 1 z 2 »

Fot.: Krzysztof Boniecki (Olkusz)

1,042 Wszystkie Wyświetlenia, 26 Dzisiejsze Wyświetlenia

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0