browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

10-lecie odsłonięcia pomnika króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Opublikowane Przez w dniu 17 listopada 2016

 

W czwfot-mini75-535x800-2artek, 27 października 2016 roku o godz. 12.00, przed pomnikiem króla Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość upamiętniająca 10-lecie odsłonięcia monumentu, w której czynny udział wzięła liczna delegacja członków Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego w Kowalu wraz z jej prezesem Eugeniuszem Gołembiewskim, burmistrzem Kowala.

Program pobytu

Program pobytu w Bydgoszczy przewidywał m. in. udział w uroczystościach rocznicowych z okazji odsłonięcia pomnika Kazimierza Wielkiego, spotkanie z włodarzami magistratu bydgoskiego, złożenie wiązanki kwiatów na grobie zasłużonej dla miasta byłej prezydent i przewodniczącej Rady Miasta, Honorowego Obywatela Bydgoszczy, zmarłej trzy lata temu, Felicji Gwincińskiej, a zarazem jednej z inicjatorek powstania i budowy pomnika króla Kazimierza Wielkiego. Ostatnim punktem programu był udział w posiedzeniu Zarządu SKKW, w auli bydgoskiego ratusza.

Przyjazd do Bydgoszczy

Po przyjeździe do Bydgoszczy, delegację z Kowala przyjęła w auli urzędu miejskiego pani Anna Mackiewicz – wiceprezydent Bydgoszczy, a także wiceprezes SKKW, która powitała zaproszonych gości oraz zapoznała z charakterystyką pracy i obowiązków bydgoskiego ratusza. W dalszej części pobytu delegacja SKKW wraz z włodarzami miasta, Rafałem Bruskim – prezydentem Bydgoszczy oraz Anną Mackiewicz – wiceprezydentem, udała się na cmentarz Starofarny przy ul. Grunwaldzkiej, gdzie na grobie śp. Felicji Gwincińskiej złożyli wiązankę kwiatów. Po powrocie nad Brdę, pani wiceprezydent Anna Mackiewicz zabrała delegację SKKW na krótkie zwiedzanie urokliwych zakątków bydgoskiej starówki.

Punktualnie o godz. 12:00 goście z Kowala wraz z prezesem SKKW Eugeniuszem Gołembiewskim oraz włodarzami Bydgoszczy i zaproszonymi gośćmi wzięli udział w głównych uroczystościach z okazji 10 rocznicy odsłonięcia pomnika króla Kazimierza Wielkiego przy ulicy Pod Blankami.

Uroczystości pod pomnikiem

Wszystkich uczestników uroczystości powitał Rafał Bruski – prezydent Bydgoszczy, który powiedział m. in. […]10 lat temu na skwerze między Wałami Jagiellońskimi, a ul. Pod Blankami został odsłonięty w Bydgoszczy pomnik króla Kazimierza Wielkiego. Witam serdecznie wszystkich, którzy w to szczególne miejsce przybyli. Przybyli w roku, w którym upamiętniamy 670. rocznicę wydarzenia kluczowego dla miasta, jakim było nadanie praw miejskich. Jest to lekcja historii, cieszy tak liczna obecność młodzieży i dzieci bydgoskich szkół. Tak naprawdę tu zaczęły się nasze dzieje i nasza historia. To także moment szczególny, moment, w którym wspominamy powstanie tego wspaniałego pomnika. Naród za wszystko to, czego dokonał król Kazimierz, nadał mu przydomek Wielki. Tym dziełem swoim pozostawił trwały ślad w całej Polsce, ale dla nas to jest szczególne, bo nadał prawa miejskie tej lokacji, w której dzisiaj funkcjonuje Bydgoszcz. Proces powstawania tego pomnika trwał prawie 10 lat, w końcu w 1996 r. przerodził się w to wspaniałe dzieło, które jest za moimi plecami. Dziękuję tym wszystkim, którzy podjęli się tego wyzwania.[…]

Wśród znamienitych gości byli członkowie Komitetu Społecznego budowy pomnika w osobach: Wojciech Sobolewski, Jarosław Janczewski, Katarzyna Gwincińska, córka zmarłej Felicji Gwincińskiej, prof. Maciej Świtała – pracownik Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, a zarazem architekt i jeden z projektantów pomnika oraz pułkownik Dariusz Żuchowski – d-ca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Po powitaniu krótki rys historii o inicjatywie budowy pomnika oraz powołania Komitetu Społecznego przedstawił Wojciech Sobolewski, który powiedział m. in., […]. Jeżeli król Kazimierz zaalokował Bydgoszcz, to mieszkańcy obecnie żyjący powinni mu się zrewanżować i postawić jego pomnik. I tak też się stało. Kłopotliwe było znalezienie odpowiedniego miejsca dla jego postawienia. Długo zastanawialiśmy się, gdzie powinien stać Kazimierz Wielki. Myśleliśmy o Starym i Nowym Rynku, al. Mickiewicza i Ossolińskich czy Wzgórzu Wolności. A że pracuje już w urzędzie 25 rok i wysiadam zawsze w tym miejscu z autobusu, to pewnego dnia oświeciło mnie, że ul. Pod Blankami jest najlepszą lokalizacją.[…]

Jak podkreślił Wojciech Sobolewski, idea powstania pomnika Kazimierza Wielkiego zrodziła się w latach 90. XX w. Pomnik miał być hołdem oddanym królowi, który symbolizuje wielkość i pomyślność Polski, a dla Bydgoszczy zasłużył się poprzez wydanie aktu lokacyjnego 19 kwietnia 1346 r. W dniu 27 czerwca 2001 r. rada Miasta Bydgoszczy przyjęła uchwałę o budowie pomnika. Ogłoszono ogólnopolski konkurs na projekt monumentu, który rozstrzygnięto 14 marca 2002 r. Na konkurs wpłynęły 32 prace artystów z całego kraju. Jury pod przewodnictwem prof. Sławoja Ostrowskiego postanowiło przyznać pierwszą nagrodę rzeźbiarzowi Mariuszowi Białeckiemu z Gdańska. Tak, więc na podstawie projektu Mariusza Białeckiego został wykonany pomnik z brązu, o wadze 3 ton, wysokości 5 i długości 7 metrów, umiejscowiony na granitowym cokole o wadze 20 ton. Król Kazimierz Wielki w jednej ręce trzyma akt lokacyjny miasta Bydgoszczy, w drugiej berło. Insygnia królewskie zostały odwzorowane na podstawie tych znalezionych w grobowcu Kazimierza Wielkiego na Wawelu, zaś rysy twarzy zostały wyrzeźbione według porteru namalowanego przez Jana Matejkę. Na cokole została umieszczona tablica pamiątkowa z napisem: „Kazimierz III Wielki król Polski 1333-1370 Założyciel miasta Bydgoszczy 19 IV 1346

Po wielu rozważaniach o miejscu przyszłej lokalizacji pomnika, ostatecznie 10 stycznia 2006 r. Społeczny Komitet zadecydował o postawieniu monumentu przy ul. Pod Blankami, w miejscu, gdzie dawniej znajdował się miejski mur. Niewątpliwą zaletą tej lokalizacji jest możliwość podziwiania pomnika przez turystów, kierowców i pasażerów pojazdów poruszających się ulicą Wały Jagiellońskie. Po wystąpieniu Wojciecha Sobolewskiego prezydent Rafał Bruski w asyście wiceprezydent Anny Mackiewicz wręczył okolicznościowe statuetki z wizerunkiem pomnika Króla Kazimierza Wielkiego tym, którzy byli zaangażowani w budowę pomnika. W imieniu nieżyjącej Felicji Gwincińskiej – nazwaną matką chrzestną pomnika, pamiątkową statuetkę odebrała córka Katarzyna Gwincińska. Ponadto wśród wyróżnionych znaleźli się: Eugeniusz Gołembiewski – prezes Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, prof. Maciej Świtała, Wojciech Sobolewski oraz Jarosław Janczewski.

Wśród wyróżnionych głos zabrał Eugeniusz Gołembiewski prezes SKKW, który powiedział: […] Panie prezydencie, szanowni państwo, mieszkańcy Bydgoszczy, chciałbym z całego serca podziękować za to, że możemy tutaj być. Nie myślę tutaj o sobie, ale przede wszystkim o członkach Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego, którego siedziba znajduje się w Kowalu na Kujawach, gdzie urodził się król Kazimierz Wielki w 1310 roku. Chcę powiedzieć, że przyjechaliśmy tutaj do Was z różnych stron Polski, a to dlatego, że nasze stowarzyszenie ma to do siebie, iż członkami są osoby, instytucje czy organizacje rozsiane po całym kraju, co jest bezpośrednio związane z działalnością króla Kazimierza Wielkiego, który w okresie swojego panowania założył i rozbudował ponad 100 miast. Tak, więc przed nim, ani po nim już takiego wybitnego władcy nie było. Myślę, że to wielki zaszczyt i honor dla Was, że Bydgoszcz jest miastem założonym przez króla Kazimierza Wielkiego na tzw. korzeniu i jest największym miastem Kazimierzowskim zbudowanym przez króla i to niewątpliwie wielki dla Was zaszczyt i zobowiązanie. Panie prezydencie, z mojej perspektywy widać jak bardzo znakomicie pielęgnujecie pamięć o królu, zarówno tę symboliczną poprzez instytucje, które noszą jego imię, ale także poprzez znakomite gospodarne rządy. Król Kazimierz Wielki, to przede wszystkim patron znakomitych gospodarnych i sprawiedliwych rządów, i w ten sposób Bydgoszcz jest zarządzana. Życzę wielu lat wspaniałego rozwoju. […]

Rocznicowe obchody odsłonięcia pomnika uświetnił występ Zespołu Tańców Dawnych „Kazimierki” działający przy Kazimierzowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, którym kieruje Bożena Sałacińska z Bydgoszczy, będąca członkiem SKKW, a zarazem wiceprzewodniczącą Rady Stowarzyszenia oraz występ młodzieży IV Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w zabawnej inscenizacji historycznej, ukazującej wielkość króla.

Zebranie Zarządu SKKW

Po zakończeniu uroczystości, członkowie Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego udali się do ratusza na posiedzenie Zarządu SKKW, które otworzył prezes Eugeniusz Gołembiewski przedstawiając program i cele statutowe zebrania. Podczas posiedzenia miała miejsce miła uroczystość uhonorowania Medalem Króla Kazimierza Wielkiego wielce zasłużonego dla krzewienia idei Kazimierzowskich członka Stowarzyszenia, inicjatora i założyciela SKKW, profesora Jacka Maciejewskiego z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Moment uroczystego wręczenia medalu poprzedziło wygłoszenie stosownej na tę okoliczność laudacji przez Eugeniusza Gołembiewskiego – prezesa SKKW, który podkreślił namacalne zasługi i osiągnięcia na niwie krzewienia wiekopomnych zasług króla Kazimierza Wielkiego. Wyróżniony był jednym z inicjatorów i założycieli stowarzyszenia jak również od wielu lat prowadzi w Bydgoszczy konkurs wiedzy historycznej o Kazimierzu Wielkim i jego czasach.

Wraz z Medalem KKW laureat otrzymał pamiątkowy dyplom nadania o treści:
Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego. Wszem Wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy, że dnia 27 października 2016 r. na wniosek Zarządu Stowarzyszenia potwierdzony zgodną opinią Kapituły Odznaczenia Króla Kazimierza Wielkiego Panu prof. Jackowi Maciejewskiemu za szczególne osiągnięcia związane z krzewieniem wiekopomnego dorobku króla Kazimierza Wielkiego – nadano Medal Króla Kazimierza Wielkiego”.

Uroczystego wręczenia medalu i dyplomu dokonał w imieniu Kapituły, prezes SKKW Eugeniusz Gołembiewski w asyście wiceprezesa Jana Klamczyńskiego oraz Lecha Łbika – sekretarza Rady SKKW. W swoim wystąpieniu podziękował Zarządowi Stowarzyszenia oraz Kapitule za tak szczególne i miłe wyróżnienie, podkreślając […]To wyróżnienie bardzo wiele dla mnie znaczy, jak sama przynależność do tak szacownego grona, jakim jest Stowarzyszenie Króla Kazimierza Wielkiego. Podwójnie się cieszę, że mogę odebrać to wyróżnienie w mojej rodzinnej Bydgoszczy. Jeszcze raz dziękuje za tak zaszczytne wyróżnienie […]

Kolejnym ważnym punktem posiedzenia Zarządu był wybór nowego członka zarządu na wakujące miejsce po rezygnacji dr Zdzisława Jana Zasady z funkcji sekretarza generalnego SKKW. Eugeniusz Gołembiewski w sposób szczególny i ciepły podziękował w imieniu Zarządu dr Zdzisławowi Janowi Zasadzie za dotychczasową współpracę, inicjatywy i osiągnięcia. Zdzisław J. Zasada był jednym z inicjatorów i założycieli stowarzyszenia oraz jego motorem napędowym. Na wniosek Rady Stowarzyszenia nowym sekretarzem został wybrany jednogłośnie dr Tomasz Dziki z Włocławka, doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, no co dzień kierownik Archiwum Państwowego w Toruniu, Oddział we Włocławku.

W programie posiedzenia było również omówienie zmian w Statucie Stowarzyszenia, w zakresie dotyczącym drugiego terminu posiedzenia, konsultacji w systemie elektronicznym oraz uznania pełnomocnictw do wyboru we władzach SKKW. Ponadto poddano pod dyskusję dalsze postępowanie wobec członków, którzy nie wywiązują się ze statutowego obowiązku członka poprzez zaleganie z terminowym opłacaniem składek, włącznie z ich wykluczeniem. Korzystając ze statutowych uprawnień, Zarząd przyjął czterech nowych członków, którzy zadeklarowali się wstąpić w poczet SKKW. Ostatnim punktem zebrania było omówienie projektu kalendarza z logo Stowarzyszenia na rok 2017, który przedstawiła Anna Marcinkowska z Kowala.

Po zamknięciu obrad wszyscy uczestnicy zostali podjęci wykwintnym obiadem przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w restauracji Sowa.

Delegację członków SKKW z Kowala stanowili:
Eugeniusz Gołembiewski – prezes, Hanna Błażejczak, Arkadiusz Ciechalski, Tomasz Dziki, Wacław Duniec, Jerzy Giergielewicz, Jolanta Jagoda, Andrzej Lewandowski, Anna Marcinkowska, Wojciech Nawrocki, Wojciech Rudziński, Grażyna Snopkowska.

Tekst i foto: Wojciech Nawrocki

« 1 z 4 »

 

 

 

 

2,229 Wszystkie Wyświetlenia, 1 Dzisiejsze Wyświetlenia

Podziel sięEmail this to someonePrint this pageShare on Facebook0Share on Google+0Tweet about this on Twitter0Share on LinkedIn0Digg thisShare on Reddit0Pin on Pinterest0